Het tot stand komen van de de Startup Europe Week is door de Europese Commissie geïnitieerd vanuit een bottum up initiatief, met een brede oproep naar organisaties die een specifiek event hieromtrent willen organiseren. Eén van de voorwaarden is dat de lokale overheden betrokken moeten worden bij de organisatie van dergelijk event.

Op de website van Startup Europe Week zien we dat er in België vier steden worden vermeld waar er een Startup Europe Week-event wordt georganiseerd. Dit gaat om Brussel, Luik, Namen én Gent. In Gent wordt op 5 februari, tijdens deze Europese Startup Week, door de community Jong&Wijs een event georganiseerd onder de naam Gent Startup City. 

Dit gaat door in de VOKA-box. Het event brengt op één avond een aantal belangrijke start up ondersteunende initiatieven samen. Dit gaat onder meer om Startit@KBC, iMinds, Aery, Bryo, Student Ghentrepreneur, Think with People, Watt Factory, MIC Vlaanderen, Erasmus for Young Entrepreneurs.

Dit is een indrukwekkend lijstje van lokale organisaties die mee het Gentse ecosysteem van startups bepalen.

Als Stad Gent ondersteunen we dit initiatief door onze inhoudelijke betrokkenheid met een toelichting rond het concept van de Startersfabriek. Zelf doe ik er ook de verwelkoming.Gent wordt dankzij dit initiatief dus ook mee op de kaart gezet. Als stadsbestuur verlenen we graag inhoudelijk onze steun aan het event Gent Startup City’.