De Stad Gent neemt het initiatief voor een Vlaams stedennetwerk voor meer gelijke kansen en tegen racisme en discriminatie. Elf Vlaamse centrumsteden zullen vanaf 1 april nauw samenwerken op basis van een gemeenschappelijke visie. De steden zullen goede praktijken uitwisselen en gemeenschappelijke standpunten innemen ten opzichte van hogere overheden.

In maart 2017 nodigde schepen Resul Tapmaz de Vlaamse centrumsteden een eerste keer uit voor een rondetafelgesprek rond gelijke kansen. 11 van de 13 steden beslisten toen om in de toekomst meer te gaan samenwerken. In oktober 2017 werd een tweede bijeenkomst georganiseerd met een uitwisseling van goede praktijken. Nu ligt een samenwerkingsovereenkomst op tafel met een gedeelde visie en doelstellingen. Gent, Kortrijk, Turnhout,  Sint-Niklaas Genk, Hasselt , Oostende, Leuven, Hasselt, Mechelen, Brugge en Denderleeuw willen samenwerken.

Er wordt afgesproken dat een keer per jaar zitten de bevoegde schepenen samenkomen voor overleg, uitwisseling en afstemming. Twee keer per jaar zitten de bevoegde stadsdiensten samen om goede praktijken te delen. De steden engageren zich ook om actief te worden binnen ECCAR, het Europese stedennetwerk tegen racisme en discriminatie.

Europese samenwerking

Gent is sinds 2007 een actief lid van het Europese stedennetwerk tegen racisme en discriminatie en werd vorig jaar werd vicevoorzitter van ECCAR. In 2015 besliste de Stad Gent een ambitieus actieplan tegen discriminatie, dat zowel sensibilisering als controle en handhaving omvat.

‘In Gent leven 161 nationaliteiten samen en worden meer dan 100 talen gesproken. We bezitten heel wat expertise als het gaat over diversiteit. Die expertise delen we al langer op Europees niveau, ook in eigen land willen we meer samenwerking’,  zegt schepen van gelijke kansen Resul Tapmaz. 'Het beste middel tegen ongelijkheid en polarisering, is het scheppen van eerlijke kansen. Gent wil een katalysator zijn in de strijd tegen racisme en discriminatie.’