“We hebben woord gehouden. De voorbije maanden heeft het stadsbestuur verder intensieve contacten gehad met bewoners, specifieke sectoren en organisaties over het Circulatieplan dat op 3 april 2017 in voege gaat”, legt Daniël uit. Deze  'oplossingsgerichte dialoog'  verliep erg constructief. “We hebben aangetoond dat we niet alleen luisteren, maar ook naar oplossingen zoeken”.

 “Het resultaat van de feedback die we kregen is een verfijning van het Circulatieplan. Er kwamen bijstellingen en bijkomende maatregelen waar nodig voor onder andere professionele zorgverstrekkers, senioren, personen met een beperking en handelaars. De basis van het Circulatieplan blijft uiteraard hetzelfde, maar toch zal de situatie voor veel mensen met deze verfijningen fundamenteel verbeteren”, zegt Tom Balthazar, die binnen de stuurgroep van het Circulatieplan de voorbije maanden intens heeft meegewerkt aan een pakket oplossingen dat aan belangrijke bekommernissen van veel Gentenaars tegemoet komt. Zo is er gewerkt aan soepele en flexibele maatregelen om de bereikbaarheid van de binnenstad te vergroten.

“We vinden het belangrijk dat Gentenaars voortdurend hun opinie en adviezen kunnen geven aan het stadsbestuur over het Circulatieplan”, zegt ook Filip Watteeuw, schepen van mobiliteit. “Het Circulatieplan is een duidelijke stellingname van het stadsbestuur en we willen op dat elan voortgaan, maar we vinden ook belangrijk om rekening te houden met de adviezen die we krijgen.”

                                      

Verfijningen

De hoofdopmerkingen gingen over het vergunningenbeleid, de bereikbaarheid van de binnenstad, mobiliteit binnen de voetgangerszones, de knippen en de doorstroming van de R40. Het Gentse Mobiliteitsbedrijf ging met deze feedback aan de slag. Het resultaat zijn enkele concrete verfijningen:  

 

 • “Professionele zorgverstrekkers zullen 24 uur op 24 toegang krijgen tot de voetgangerszone. Dit is een belangrijke bijsturing. Professionele zorg mag nooit in het gevaar komen”, legt Tom Balthazar uit. Ze mogen ook door de knippen rijden. Toch wordt aan de sector gevraagd om alles zoveel mogelijk af te stemmen op het nieuwe Circulatieplan, door bijvoorbeeld huisbezoeken binnen een bepaalde sector te clusteren. 

 • “Specifiek voor senioren en mensen die minder goed te been zijn, worden er kleine en milieuvriendelijke busjes ingezet die stapvoets binnen de voetgangerszone rijden om mensen over kortere afstanden te verplaatsen”, legt Rudy Coddens uit. De busjes moeten operationeel zijn tegen de invoer van het circulatieplan.

 • “We maken ook werk van specifieke parkings voor personen met een beperking aan de rand van de voetgangerszone”, vult Resul Tapmaz aan. Hier kan korte tijd kan geparkeerd worden, waardoor deze mensen zich niet zo ver hoeven te verplaatsen.

 • Vrijwilligers die minder mobiele mensen vervoeren, kunnen vergunning aanvragen om de voetgangerszone in te rijden. De MinderMobielenCentrale en de taxi’s hebben 24/24 toegang tot het voetgangersgebied en minder mobiele bewoners van het voetgangersgebied kunnen via een online platform bezoekers en mantelzorgers toegang verlenen tot het voetgangersgebied. Het loket van het Mobiliteitsbedrijf blijft bestaan voor mensen zonder toegang tot internet. Hetzelfde geldt voor de maaltijdbedeling: zowel professionele zorgverleners, mantelzorgers als cateringbedrijven kunnen - afhankelijk van hun statuut - een vergunning krijgen voor het voetgangersgebied. Het parkeer-en-zorg-systeem wordt uitgebreid, zodat niet alleen officiële zorgverstrekkers, maar ook erkende mantelzorgers en erkende vrijwilligers hiervan gebruik kunnen maken. Met een zorgverstrekkerskaart kunnen vrijwilligers en mantelzorgers op betalende plaatsen gedurende 2 uur gratis parkeren. 

 • De verdere uitbouw van de park-and-rides was onder andere voor de horeca en handelaars een belangrijk stokpaardje. De park-and-rideplaatsen worden opgetrokken tot 1350 plaatsen op 12 locaties. Dat is bijna een verdrievoudiging van het huidige aantal. Daarna komen er nog extra locaties bij, die nu al volop worden nu voorbereid. “Een uitstekende zaak: meer park-and-rideplaatsen moeten en zullen de stad ontlasten”, weet Sven Taeldeman. “Van hieruit moet  een vlotte verbinding mogelijk zijn via het openbaar vervoer of de fiets. Het is ook een goede zaak dat op de locaties waar er (nog) geen vlotte verbinding is met het openbaar vervoer, shuttlediensten zullen worden ingelegd.”.

  Sven is ook blij met nieuwe fietsstraten binnen de R40, zoals de Coupure-Links en de Molenaarsstraat. Op dergelijke hoofdinvalroutes voor fietsers zijn auto’s welkom, maar hebben fietsers voorrang. In sommige straten wordt het fietsen in twee richtingen uitgebreid, zoals in de Holstraat, Schoolkaai en Reep. 

 • Er wordt ook gewerkt aan de uitbouw van een specifiek distributieplatform, waarbij logistieke bedrijven, handelaars en leveranciers kunnen aansluiten indien ze duurzaam en geclusterd leveren aan klanten in de voetgangerszone. Voertuigen binnen dit platform die aan de voorwaarden voldoen, mogen door de knippen rijden, kunnen van alle toegangspoorten tot het voetgangersgebied gebruik maken en mogen ook overdag leveren. “Dit is een belangrijk punt voor de middenstand”, weet Bruno Matthys.

 • De bewoners van het voetgangersgebied zullen via alle ingangen van het voetgangersgebied hun woning kunnen bereiken. In het eerste voorstel moest zij enkele poorten kiezen om binnen te rijden. Die verplichting vervalt. Tegelijkertijd kunnen zij via een online platform (de ‘bezoekersapp’) onder bepaalde voorwaarden zelf vergunningen voor het voetgangersgebied toekennen aan bezoekers.

 • Aannemers die voor een lange periode werken uitvoeren in de voetgangerszone kunnen hun vergunning op een eenvoudige manier verlengen. Hun gegevens blijven gekend, zodat verlengen nog vlotter gaat.

 • In augustus 2016 starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Stad Gent met verschillende werken op de Gentse stadsring (R40) om de huidige capaciteit van de stadsring (R40) te vergrotenDe werken moeten nog voor de invoering van het Circulatieplan afgerond zijn. Meer info over de specifieke werken vindt u op www.wegenenverkeer.be/R40Gent.


Uitgebreid participatietraject

“De dialoog met de Gentenaars over het circulatieplan is hiermee niet af”, zegt Daniël Termont. Na de invoering van het Circulatieplan, op 3 april 2017, zullen we Gentenaars en bezoekers meteen bevragen om zo mogelijke knelpunten te signaleren. “Ook het burgerkabinet wordt een belangrijk instrument voor inspraak. Dat bestaat uit een groep van een 150-tal Gentenaars die om de vier maanden, vanaf juni 2017, zal samenkomen om het Circulatieplan mee te evalueren.” Daarnaast is er nog het mobiliteitsforum, dat moet het komende jaar een discussieplatform worden waar bewoners, experts en belangenorganisaties samen met de stad op een strategisch niveau nadenken over mobiliteit op lange termijn.

Daniël Termont: “Ik blijf het herhalen: het mobiliteits-en circulatieplan wordt niet ‘in de maag gesplitst’ van de Gentenaars, wel integendeel! We willen hierover een permanente dialoog met de Gentenaars voeren. De verfijningen die we vandaag voorstellen bewijzen dat ons dit menens is. Wie zegt dat dit stadsbestuur niet naar de mensen luistert, heeft zich duidelijk vergist”.