Stad Gent heeft een akkoord over het budget 2018. Ook in het laatste jaar van deze legislatuur maakt het stadsbestuur ruimte voor antwoorden op nieuwe vragen en noden. De Stad zet onder meer extra budget in voor de versterking van het team schoolspotters, nu de Vlaamse regering haar inbreng in het project afbouwt.

'Schoolspotters bieden een luisterend oor en werken samen met scholieren aan oplossingen voor hún problemen. Ze zorgen, in dialoog met de scholieren, voor een positieve, veilige schoolomgeving' licht schepen van Welzijn en Gelijke Kansen Resul Tapmaz toe. 'Schoolspotters zijn jongeren jonger dan 25 jaar die niet beschikken over een diploma middelbaar onderwijs. Ze  kunnen overtuigend op scholieren inpraten en hen behoeden voor fouten die ze zelf maakten.  Vier dagen per week staan de schoolspotters aan de schoolpoort als aanspreekpunt, één dag in de week  volgen ze een opleiding die leidt tot een diploma. Het is een win-win situatie.'

Vijf van de zeven schoolspotters in dienst van de Stad Gent worden gefinancierd met Vlaamse middelen.  Vlaanderen bouwt vanaf 2018 de financiering van het project af. Gezien de meerwaarde van het project zowel op vlak van onderwijs, welzijn als tewerkstelling, springt de Stad Gent in de bres. Resul Tapmaz: 'We gaan het aantal schoolspotters de komende jaren op peil houden met eigen middelen, en breiden het team uit met een coördinator. Jongeren laten helpen door jongeren en mensen een tweede kans bieden om volwaardig mee te kunnen draaien in de samenleving: ik ben en blijf sterk overtuigd van het nut van dit project.'

Een schoolspotter aan het woord: “Ik ben enorm blij dat ik de kans kreeg om aan de slag te gaan als schoolspotter. Tijdens mijn jeugd heb ik gekampt met een verslavingsproblematiek waardoor ik mijn middelbare school niet afwerkte, de goede banden met mijn familie verloor en er op jonge leeftijd alleen voor kwam te staan. Ik ben ondertussen al enkele jaren clean en bezig met het heropbouwen van mijn leven. Het schoolspottersproject heeft mij hier erg in geholpen. Dankzij het schoolspottersproject ben ik kunnen gaan studeren. Ik doe de job erg graag en studeer ondertussen de richting Sociaal - Cultureel Werk. Dit kon ik doen via een ingangsexamen voor mensen zonder middelbaar diploma. Als mijn schoolspotterstraject afgelopen is, heb ik dus niet enkel een middelbaar diploma maar zelfs een hoger diploma in handen! Ik zou later graag vanuit mijn eigen ervaringen mensen die in moeilijkheden zitten helpen. Zonder mijn job als schoolspotter was dit niet mogelijk geweest.”