Bouve informeerde verder naar de huidige stand van zaken in Gent? Om hoeveel jaag- en fietspaden gaat het? Worden de borden aangepast, hoeveel en wanneer? Zijn er cijfergegevens ivm eventuele ongevallen? Wat met de rechtszekerheid in relatie tot verzekeringen?

Uit het antwoord van de schepen van mobiliteit kan afgeleid worden dat er nog werk aan de winkel is.

Schepen Watteeuw: “De speed pedelec is sinds kort opgenomen in de wegcode als nieuwe bromfietscategorie. België wijkt daarmee af van de ons omringende landen, waar de speed pedelec gekwalificeerd wordt als een bromfiets klasse B. Samen met de nieuwe kwalificatie moet ook de plaats op de weg worden geregeld, en daarmee misschien ook de snelheid van dit nieuwe vervoermiddel op die bepaalde plaats. Fietsberaad Vlaanderen werkt momenteel aan een advies voor de lokale besturen omtrent de plaats van de speed pedelec op de openbare weg. We wachten dit advies af zodat we ons beleid kunnen afstemmen op de andere Vlaamse steden. Voorts wil ik u nog meegeven dat de inventarisatie-oefening van het aantal fiets- en jaagpaden nog niet is gemaakt. Hierover kunnen we dan ook geen info verstrekken. Op vandaag zijn er bij ons ook geen ongevallen gekend ten gevolge van speed pedelecs.”