Dit was zowat de samenvatting van het goede nieuws dat Schepen Resul Tapmaz (sp.a) als antwoord gaf op de vraagstelling van Guy Reynebeau (sp.a). Het sp.a raadslid stelde dat nog te vaak patiënten de spoed bezoeken, terwijl ze even goed door een huisarts geholpen kunnen worden. Reynebeau verwees naar zo’n recent opgestarte samenwerking in Brugge, een primeur in Vlaanderen. Bedoeling van de samenvoeging op één adres is de patiënten in functie van hun noden sneller naar de juiste dienst te brengen. Dit leidt tot een betere doorstroming, minder wachttijden voor de patiënt en een kostenbesparing voor beide diensten. Een verpleger screent de patiënt bij aankomst en verwijst deze dan door naar de spoedarts of de gewone huisarts. De bevoegde Schepen deelde verder nog mee dat er op heden in Gent drie huisartsenwachtposten actief zijn. “Bij de opstart van de eerste twee wachtposten (Baudelokaai en Martelaarslaan) werd er toen voor gekozen om zich onafhankelijk op te stellen en de wachtposten niet onder te brengen in de spoeddiensten. Later kwam er een derde wachtpost bij op de site van AZ Maria Middelares (kliniekstraat in Gentbrugge). Intussen zijn we een aantal jaar verder en is de regelgeving rond wachtposten gewijzigd: nieuwe wachtposten moeten voortaan gelegen zijn in (of in de nabijheid van) een spoeddienst. Voor de bestaande wachtposten wil men nu ook die richting uitgaan. Op Gents niveau zijn deze afspraken in de maak. Er zijn hierover reeds contacten tussen AZ Jan Palfijn en de huisartsenvereniging Gent. Jan Palfijn is namelijk vragende partij dat de huisartsenwachtpost van de Martelaarslaan richting Jan Palfijn komt. De infrastructuur is er aanwezig, dus hierin liggen er zeker opportuniteiten naar de toekomst." Zo stelde Schepen Tapmaz.