Schepen voor Gelijke Kansen Resul Tapmaz pleit voor een Vlaams Stedennetwerk tegen Racisme. Op woensdag 22 maart kwamen de bevoegde schepenen van 10 van de 13 centrumsteden elkaar hierover spreken op het Gentse stadhuis. Op donderdag 23 en vrijdag 24 maart 2017 komt ook ECCAR, het Europese stedennetwerk tegen racisme, samen in Gent.

'Bij de uitwerking van een performant lokaal beleid is het verrijkend om te leren van succesvolle initiatieven in andere steden' zegt Resul Tapmaz. 'De Stad Gent is al sinds 2007 actief in ECCAR, het Europese stedennetwerk tegen racisme en discriminatie. De Stad wil nu bekijken hoe we ook op Vlaams niveau beter kunnen samenwerken rond dit thema. Ik heb de schepenen bevoegd voor Gelijke Kansen van de andere centrumsteden uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Tien van hen zegden toe.'

'Mensen moeten de kansen die ze krijgen in onze samenleving uiteraard grijpen. Er zijn helaas veel jonge mensen met een migratie-achtergrond die inspanningen doen, studeren en werk zoeken, maar op een muur van zowel subtiele als manifeste discriminatie stuiten. Dat kunnen we niet aanvaarden. We willen dat mensen hun plaats vinden in een solidaire samenleving. Dat de welvaart die we als gemeenschap voortbrengen ten goede komt aan iedereen. Dat wie inspanningen doet daar ook voor beloond wordt. Het beste middel tegen polarisering, is het scheppen van eerlijke kansen.' 

Vertegenwoordigersuit Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Leuven, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas namen aan een eerste rondetafelgesprek deel en moeten dat voorstel nu terugkoppelen naar hun gemeenteraden. Antwerpen, Aalsten Turnhout waren verontschuldigd.