Onze stad viel deze week de eer te beurt de ‘CIVITAS Award’ te mogen ontvangen van de burgemeester in Krakau.

Het jurylid en gemeenteraadslid van Porto, Lino Joaquim Ferreira, was onder de indruk en zei: “Gent is echt een stap voor op vlak van de invoering en ondersteuning van duurzame mobiliteitsoplossingen. De investeringen die zij doen in schoner transport, zoals het promoten van fietsen, en de traditie van inspraak van de bewoners, zijn een voorbeeld voor ons allen”.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan steden die een consequent en duurzaam mobiliteitsbeleid voeren. Gent werd als beste stad genomineerd. De andere deelnemers  waren Rotterdam, Bologna, Odense, Krakau, Stockholm, Genova, Zagreb en Preston. Stockholm werd tweede.

Gent krijgt met deze ‘CIVITAS Award’ erkenning voor een jarenlang, goed doordacht en innovatief mobiliteitsbeleid.

De jury verkoos Gent omwille van de grote voetgangerszone in de binnenstad, een uitgebouwd fietsroutenetwerk, een studentenvriendelijk fietsenverhuursysteem, en het plan om een fietsenstalling voor minstens 10.000 fietsen te bouwen. Om het openbaar vervoer nog te verbeteren worden  tramlijnen verlengd, aparte busbanen aangelegd, zijn  nachtbussen gratis en is ook het openbaar vervoer voor kinderen jonger dan 15 kostenloos.

Waar staat CIVITAS voor?

CIVITAS is een acroniem voor CIty-VITAlity-Sustainability. Sinds oktober vorig jaar neemt Gent actief deel aan het vierjarige CIVITAS-programma, samen met de partnersteden Zagreb, Ljubljana, Brno en Porto. De afgelopen jaren kregen heel wat Europese steden al subsidies. Sinds eind 2008 krijgt ook Gent financiële steun, als eerste stad in België. Gent is door haar jarenlange ervaring, concrete verwezenlijkingen en grootschalige vernieuwingsprojecten een ‘leidende’ stad, net zoals Ljubljana en Zagreb. Brno en Porto zijn ‘lerende’ steden. In een tijdspanne van vier jaar zal Gent 4,3 miljoen euro kunnen investeren in 25 maatregelen die een positieve invloed zullen hebben op de mobiliteit, het milieu en de leefbaarheid in de stad.

Enkele maatregelen daarvan zijn: het verbeteren van het openbaar vervoer, het introduceren van biodiesel, het invoeren van bedrijfsvervoerplannen, fietsenstallingen installeren, de bereikbaarheid van het station voor fietsers en voetgangers verbeteren, en een nieuw verkeersgeleidingssysteem introduceren.

De Stad Gent werkt samen met nog zes andere partners om dit grote project gerealiseerd te krijgen: De Lijn, Max Mobiel, Cambio, StudentENmobiliteit, Ugent en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV).

Meer info vind je op: www.civitasgent.be