Transgender Infopunt bracht met een behoefteonderzoek op vraag van de Stad Gent de noden en wensen van transgenders in kaart. Het is het startsein voor een gelijkekansenbeleid met bijzondere aandacht voor transgenders. De Stad Gent zal voortaan genderneutraal communiceren als dat mogelijk is, wil sportaccommodatie transgender-vriendelijk inrichten, zal stadsambtenaren informeren over het thema en bijdragen aan positieve beeldvorming. Dat heeft schepen Resul Tapmaz aangekondigd.

Er zijn geen exacte cijfers, maar volgens schattingen wonen in Gent bijna 7.000 transgenders. ‘Transgenders zijn een groep met specifieke noden, waar voorlopig weinig specifiek beleid voor wordt ontwikkeld, zeker op lokaal niveau. Daar willen we vanuit Gent mee verandering in brengen’ zegt schepen Resul Tapmaz. ‘Met het pakket maatregelen, een studiedag en een brochure met informatie en tips wil de Stad ook andere besturen inspireren.’

Stad Gent liet de thematiek onderzoeken en wil de dienstverlening aanpassen aan de noden van de Gentse transgendergemeenschap waar mogelijk. Concreet komen er aanbevelingen om geslachtsgebonden woorden als 'hij', 'zij', 'hem' of 'haar' uit alle stadscommunicatie te weren. Stadspersoneel wordt gesensibiliseerd om enkel naar het geslacht van een inwoner te vragen als het echt relevant is en administratieve registraties aan te passen.

Ook wordt ingezet op aangepaste sportinfrastructuur. Bestaande sportcomplexen wordt aanbevolen om bij de inrichting van kleedkamers en doucheruimtes rekening te houden met onder meer de noden van transgenders. Bij het optrekken van nieuwe gebouwen wordt de aanbeveling een criterium vanaf de ontwerpfase.

‘Voor alle duidelijkheid, ik ben niet tegen gender’, zegt schepen Resul Tapmaz. ‘Er is niets mis met verwijzingen naar mannelijkheid of vrouwelijkheid. Maar als strakke rolpatronen en stereotypen mensen schaden, terwijl de opdeling naar sekse vaak niet relevant is, kunnen we ingrijpen. Genderneutrale maatregelen ontkennen geen geslachten, ze leggen er gewoon geen nadruk op.’

Lees hier het onderzoeksrapport van Transgender Infopunt