De Stad Gent heeft een 'speelmaquette' van het E17-viaduct laten bouwen, waardoor Gentenaars met bouwstenen - letterlijk - mogelijke toekomstscenario’s  kunnen ineenpuzzelen. ‘Dit viaduct doorklieft Gentbrugge en neemt enorm veel ruimte in. We moeten het debat hierover op de agenda zetten’, zegt Sven Taeldeman, schepen van stadsontwikkeling.

Het E17-viaduct in Gentbrugge wordt vermeld als een belangrijk strategisch project van het nieuwe ruimtelijke structuurplan Ruimte voor Gent. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat als we het E17-viaduct uit het landschap zouden lichten? Welke zee van ruimte komt er dan vrij? Hoe kunnen we zo'n gebied invullen volgens de principes van Ruimte voor Gent? En welke gevolgen hebben die keuzes?

‘Om dit alles aanschouwelijk te maken ontwikkelden we daarom een grote speelmaquette, met puzzelstukken en bouwstenen, van het gebied rond het viaduct. Op die manier wordt het voor Gentenaars mogelijk om letterlijk mee te puzzelen aan de toekomst van Gent. Aan de hand van echte puzzelstukken kunnen mensen scenario's uitproberen voor een mogelijke nieuwe invulling van de enorme ruimte die het E17-viaduct inneemt’, legt Sven uit.

Kan alles op elke plaats? Waar kiezen we best voor bebouwing, waar voor groen? Waar voorzien we scholen, kantoren of woonzorgcentra? Hoe houden we rekening met omliggende wijken? Hoe laten we dat alles aansluiten op het bestaande wegennet? Veel vragen, nog meer oplossingen en veel voer voor een levendig gesprek.

‘De maquette van het E17-viaduct laat toe om alle principes en 'bouwstenen' van Ruimte voor Gent spelenderwijs te ontdekken en uit te proberen. Tegelijkertijd willen we het debat  over de toekomst van het viaduct op de agenda plaatsen’, vat Sven samen. Het exploreren van nieuwe mogelijkheden moet en zal de Stad Gent doen in nauw overleg met de Vlaamse administratie als wegbeheerder, en rekening houdend met een goede toekomstige mobiliteitsafwikkeling.’

‘Dit is geen kortetermijnproject. Maar voor de stadsontwikkeling van de Stad Gent is het belangrijk dat het denkproces hierover op gang komt, samen met alle betrokken overheden én samen met de Gentenaars’, concludeert Sven.

Iedereen kan met de speelmaquette aan de slag op twee infoavonden over Ruimte voor Gent, op 11 en 16 oktober. De infoavonden beginnen telkens om 19u30 met een presentatie van het ontwerp van Ruimte voor Gent. Er is ook ruim tijd om vragen vanuit het publiek te beantwoorden. Daarna gaan de deelnemers in groepjes aan de slag met de maquette, om tastbaar te tonen en te voelen wat Ruimte voor Gent kan betekenen voor de toekomst van Gent.

  • 11 oktober 2017, Zaal Den Boot, Buurtwerk Nieuw Gent-Steenakker, Rerum Novarumplein 180C, 9000 Gent, focus op buitengebied
  • 16 oktober 2017, De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, 9050 Gentbrugge, focus op strategische projecten

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig.

De maquette zal ook na de infodagen maximaal ingezet worden om mensen hands-on te laten participeren in het debat over het ruimtegebruik ter hoogte van het viaduct.