Voor de vier bestaande Gentinfo-punten is duidelijk rekening gehouden met een mooie geografische spreiding over onze stad. Zo vinden we Gentinfo-Punten aan het Administratief Centrum Zuid, één aan de Welzijnsknoop in Ledeberg, één aan de Campus Prins Filip, één aan de Jubileumlaan en ten slotte één aan de Sint-Martensstraat.

Tijdens de OCMW-raad van april 2016 had Pascal Verbeke (sp.a) hier nog enkele vragen over voor OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). Zo wou hij onder andere weten of er een verdere uitrol van de fysieke Gentinfo-punten gepland wordt en of de veelgevraagde sociale producten van actoren buiten stad en OCMW hier ook aanbod. Want door dit alles voor iedereen goed en vlot bereikbaar te stellen, zorgen we er als overheid voor dat niemand van het verkrijgen van juiste informatie onthouden blijft. Immers hoe meer punten, hoe minder ver iedereen van zo’n punt verwijderd is.

Rudy Coddens geeft mee dat er in het najaar van 2016, 9 bijkomende Gentinfo-Punten worden opgestart. Aan OCMW zijde in volgende welzijnsbureaus: Bloemekenswijk, Brugse Poort, Gent Noord, Sint-Amandsberg en Nieuw Gent. Aan stadzijde in de dienstencentra van Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem en Sint-Amandsberg en aan de balie van burgerzaken in Meulestede (in LDC Waterspiegel).

Tegen 2018 zullen er in alle wijken Gentinfo-Punten operationeel zijn. Het zal gaan over 18 fysieke balies en 11 locaties met een rode telefoon. Die laatste zullen aanvullend geplaatst worden op plaatsen waar veel burgers komen, maar waar er geen ruimte of nood is om een balie te voorzien. Via de rode telefoon kan men gratis Gentinfo bereiken.

Qua service is het de bedoeling dat er op termijn in alle Gentinfo-Punten een aantal sociale producten worden aangeboden. We denken hierbij aan de verdeling van gratis huisvuilzakken, de aankoop en het aanmaken van de Uitpas, de aankoop van taxicheques. Momenteel zijn we voor al deze sociale producten aan het onderzoeken op welke manier en op welke termijn we dit kunnen opzetten.