Het Gentse college van burgemeester en schepenen heeft op vrijdag 1 december 2017 haar ontwerp van ‘Actieplan Kraken’ afgewerkt. Het is gebaseerd op de ‘Kraakwet’ die op 18 oktober door de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd goedgekeurd en op 16 november in voege ging. Daniel legt uit: “Het plan heeft drie pijlers. De bescherming van de woonst van elke Gentenaar staat centraal, kraken is immers niet het juiste antwoord op een woonnood. Ook het opvang- en hulpverleningsaanbod en het strenger aanpakken van leegstand maken deel uit van het plan. In totaal omvat het plan 11 acties. Heel wat dingen deden we al, andere zijn nieuw. De politie zal sowieso altijd optreden, aangestuurd door het Parket. De Stad zal vooral leegstand en verkrotting nog kordater aanpakken. Er komt een ‘contactpunt kraken’ voor eigenaars en we gaan een ‘leegstandscoach’ aanstellen die eigenaars actief benadert om tot verhuur te komen.”

Het Actieplan Kraken zal, zoals eerder reeds aangekondigd, met de gemeenteraadsleden worden besproken tijdens een themacommissie op 6 december.

Hieronder vindt u het volledige plan.