De Gentse gemeenteraad keurde het actieplan studentenbeleid goed. Zo wil de grootste studentenstad van Vlaanderen komen tot een breed gedragen visie. Voor de circa 70.000 studenten wil Gent meer zijn dan studeren alleen. Anderzijds, Gent zou ook Gent niet zijn zonder haar studenten. Gemeenteraadslid Astrid De Bruycker verwoordde enthousiast het standpunt van de sp.a fractie: ‘Wat een meerwaarde bieden de hogere onderwijsinstellingen voor onze stad. Ze zijn knooppunten van talent, kennis, reflexie en innovatie. Ze zitten ondertussen in het DNA van onze stad, ze zitten in onze identiteit. En zo is Gent een wijze stad in alle betekenissen van het woord. Al die knappe koppen kunnen meedenken om tot oplossingen te komen voor de grote uitdagingen in onze stad: transmissie naar meer duurzaamheid, stadsontwikkeling, het onderwijs voor de toekomst, mobiliteit, diversiteit, … Zeer positief is de intentie om naast de reeds bestaande banden met de universiteit ook een structureel overleg met de hoge scholen te organiseren. sp.a hecht veel belang aan de  toegankelijkheid, ook voor studenten opgegroeid in kansarmoede of studenten met een migratieachtergrond.