Met het Gents Fietsfonds zullen we de dossiers sneller kunnen afwerken, want de aanleg van fietspaden loopt vaak vertraging op.

Vroeger was het veel moeilijker om uit te maken voor welke subsidie een welbepaald fietspad in aanmerking kwam. Het Gents fietsfonds is een virtueel fonds waarin de Stad Gent, het Vlaams Gewest en de provincie Oost-Vlaanderen hun budget verzamelen. De procedure wordt daardoor een stuk vereenvoudigd.

Dankzij het fonds kunnen we de komende jaren 60 kilometer wegsegment onderzoeken. Er wordt gekeken of een fietspad in aanmerking komt om verbeterd te worden en of er alternatieven bestaan. Er zullen ook nieuwe paden aangelegd worden.

Er werd de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in fietsbruggen en onderdoorgangen. Hierdoor konden veilige fietsverbindingen gerealiseerd worden en missing links weggewerkt worden

We hebben voor de periode van 2008 tot 2012 vijf miljoen euro ter beschikking dankzij het Gents Fietsfonds. De Stad Gent heeft hier een aandeel in van drie miljoen.

We hopen nu een forse inhaalbeweging te kunnen maken op het vlak van fietsinfrastructuur. Die moet voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. De unieke samenwerking tussen de Stad Gent, de Provincie en het Gewest is daarbij van vitaal belang.