Assistentiewoningen (de opvolgers van de vroegere serviceflats) zijn individueel aangepaste woningen waarin 65-plussers alleen of met hun partner zelfstandig verblijven. “Assistentiewoningen bestaan in alle mogelijke vormen en formaten. Wij gaan resoluut voor erkende assistentiewoningen omdat die toch een kwaliteitsgarantie inhouden”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. Zowel private ontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen als het OCMW kunnen assistentiewoningen bouwen.

“De studie ‘Ruimte voor Ouderen’ van Stad en OCMW toonde aan dat er een tekort aan assistentiewoningen in Gent is, in de ene wijk nog groter dan in de andere. Daarom nemen wij als stadsbestuur onze verantwoordelijkheid”, zegt burgemeester Daniel Termont.