Op de 175ste editie van de Gentse Feesten doet de Stad Gent opnieuw heel wat inspanningen op het vlak van mobiliteit en bereikbaarheid, tijdelijke inrichtingen openbaar domein en sanitaire voorzieningen. De Stad maakt elke dag een activiteit integraal toegankelijk, met extra aandacht voor personen met een visuele of auditieve beperking. Wie bij een bezoek aan de Feesten assistentie nodig heeft, kan een begeleider aanvragen.

Personen met een beperking, ouders met een kinderwagen, minder mobiele mensen, ... Iedereen moet de kans krijgen om de Gentse Feesten ten volle te beleven. Diverse stadsdiensten, de toegankelijkheidsambtenaar en de pleinorganisatoren werken samen om dit mogelijk te maken. De inplantingsplannen worden vooraf gescreend en tijdens de eerste dagen van de Feesten wordt de situatie ook ter plaatse nagegaan met een groep ervaringsdeskundigen.

De Stad zet ook in op heldere communicatie. Voorbehouden parkeerplaatsen, rolroutes en toegankelijk sanitair kunnen vooraf geraadpleegd worden. Wie zich moeilijk kan verplaatsen, kan een beroep doen op Mobar vzw, die aangepast rolstoel- en vrijwilligersvervoer voorziet tijdens de Feesten.

Voor mensen met een beperking worden er vanuit de Stad negen activiteiten voorzien met toegankelijkheidsaanpassingen. Een divers aanbod, van wandelingen over theatervoorstellingen tot een havenrondvaart. Dagelijks kunnen personen met een beperking beroep doen op een assistent om hen te begeleiden, bijvoorbeeld van aan het station of de bushalte naar de Feestenzone. 

'Iedereen moet de kans krijgen om de Gentse Feesten te bezoeken. Dankzij de goede samenwerking tussen de stadsdiensten, ervaringsdeskundigen en pleinorganisatoren worden de Feesten elk jaar vlotter toegankelijk.' zegt Resul Tapmaz.

Meer informatie