Ondanks het bestaande aanbod binnen Gent zijn er nog steeds dakloze gezinnen. De verwachting is dat nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen de dakloosheid van gezinnen zal doen toenemen. Om goed voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen, werd beslist om de bestaande gezinsnachtopvang in de gebouwen aan het Baudelohof uit te breiden met 2 entiteiten. Dit brengt het totaal op 4 gezinsentiteiten binnen de nachtopvang voor gezinnen.

De gezinsnachtopvang  zorgt voor 32 extra bedden, waarvan 8 bedden voor volwassenen en 24 bedden voor kinderen. In vergelijking met de vorige winternachtopvang is er dus heel wat extra capaciteit. OCMW-raadslid Ingrid Vandaele (sp.a): ‘Tijdens de voorbije jaren sliepen er ook gezinnen met minderjarige kinderen in de reguliere  winternachtopvang, en dat vinden wij geen goede plek voor kinderen, zeker niet voor minderjarige kinderen!’

OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a): ‘Sinds begin september 2017 tot op 3 januari 2018 deden al 9 gezinnen beroep op de gezinsnachtopvang. Met alle gezinnen wordt een traject afgelopen. De bereidheid een traject door te lopen is één van de voorwaarden om toegang te krijgen tot de gezinsnachtopvang.’ En het traject werpt ook zijn vruchten af: Van de 9 gezinnen die al in de gezinsnachtopvang verbleven zijn er 4 gezinnen die een huurwoning hebben gevonden. Twee gezinnen hebben een oplossing gevonden in eigen netwerk. Er zitten nog twee gezinnen in de nachtopvang en één in de gezinsnachtopvang.

 ‘Vele gezinnen zijn multi-problem gezinnen die naast wonen ook op andere levensdomeinen ondersteuning nodig hebben om een stabiele leefsituatie te bekomen. Het is en blijft een moeilijke zoektocht om voor de dakloze gezinnen een permanente woonst te kunnen vinden. Net zoals bij mensen die in residentiële settings van het CAW verblijven is het ontbreken van betaalbare kwaliteitsvolle huisvesting een probleem,’ besluit Rudy Coddens.