sp.a-Kamerlid Karin Temmerman is verbaasd door de uitspraak van verscheidene parketten dat ze de lichte verkeersovertredingen niet meer gaan vervolgen. Na het Antwerpse parket begin deze week, denkt nu ook het Gentse parket er aan geen lichte overtredingen meer te vervolgen. “Nochtans is die vervolging net een belangrijk sluitstuk van een efficiënt verkeersveiligheidsbeleid” aldus Karin Temmerman.

Karin Temmerman zegt “vandaag met verbazing in de krant te lezen dat ook het Gentse parket, omwille van de te hoge werkdruk, eraan denkt om vervolgingen van kleine snelheidsovertredingen te minimaliseren.” Ze kan begrip opbrengen voor de moeilijke situatie waarin het parket verkeert, en onderstreept dat de stad Gent steeds zeer nauw en succesvol heeft samengewerkt met de magistraten. Maar dat neemt niet weg dat vervolging het sluitstuk van verkeersveiligheid is. De stad heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in verkeersveiligheid in Gent. Dat mag nu niet verloren door de weigering van het parket om verkeersovertredingen nog langer te vervolgen.

sp.a pleit dan ook voor een efficiënter systeem van de inning van de boetes. Een systeem waarbij een aantal verkeersovertredingen administratief worden afgehandeld. Zo kunnen bijvoorbeeld kleine snelheidsovertredingen beter via onmiddellijke inning worden gevorderd in plaats van eerst nog een voorstel van minnelijke schikking te sturen. Temmerman zal daarom samen met haar sp.a-collega David Geerts eerstdaags een wetsvoorstel indienen. Maar tot zo een nieuwe wettelijke regeling er is, moeten alle parketten ondertussen de boetes blijven innen. Alle burgers hebben immers recht op een gelijke behandeling.

“Als het van sp.a afhangt, zullen ook incassobureaus of gemeentelijke agentschappen de inbreuken kunnen beteugelen via onmiddellijke inning. Zij krijgen hiervoor dan een administratieve vergoeding. Want het kan niet zijn dat een aantal steden en gemeenten een sturend verkeersbeleid en verkeersveiligheid als prioriteit beschouwen terwijl de parketten de boetes blauw-blauw laten”, besluit Karin Temmerman.