In de gemeenteraad ondersteunde Mieke Bouve (sp.a) krachtig de Gentse pilootprojecten rond vroegtijdig schoolverlaten.
We laten haar zelf aan het woord:

Voor Gent betrof het 719 jongeren of 14%

“Uit de cijfers (2014 – 2015) van het departement onderwijs blijkt dat het aantal jongeren dat de middelbare school zonder diploma of getuigschrift verlaat daalt. De stad Antwerpen blijft de trieste koploper met 1 op 4 jongeren (of 25%), Gent, Brussel en Genk volgen bovenaan de top 5. Voor Gent betrof het 719 jongeren of 14%, en dat is hoger dan het Belgische gemiddelde (zo’n 10%) en ongeveer het dubbele van het Vlaams Gewest (7%). Het lijkt mij dan ook meer dan verantwoord dat Gent naast de Vlaamse (Pakt 2020) en Europese EU2020)  inspanningen ook zelf bijkomend initiatief neemt voor die jongeren waarvan we vooraf weten dat zij meer risico lopen op (langdurige) werkloosheid. Zij zijn het meest kwetsbaar op de arbeidsmarkt en krijgen slechts de minst interessante jobs met weinig kansen en perspectief aangeboden. In de toekomst zal amper 1 op de 10 jobs voor hen bereikbaar zijn. Het is dan ook hoopgevend dat alle Gentse secundaire scholen vorig jaar het Gentse charter ondertekenden. Zo engageren zij zich samen om op basis van een Gents Plan het vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen. Burgemeester en Schepen Decruynaere, ik wil jullie feliciteren met de Gentse aanpak waarbij de stad in twee rondes in 12 secundaire scholen pilootprojecten organiseert. De 15.000 euro subsidiëring  per school lijkt mij eerder bescheiden maar daarom niet minder belangrijk. Met deze ondersteuning kan het Gentse onderwijscentrum de schoolverlaters in kaart brengen en algemene instrumenten en methodieken uitwerken om later te verspreiden naar alle Gentse scholen. Als de positieve resultaten van de actieplannen op maat behaald worden, kunnen zelfs scholen uit andere steden en gemeenten misschien over het muurtje komen kijken. De eerste 6 projecten lopen nog tot 31 augustus, terwijl de nieuwe reeks start op 1 september. Ik ben er alvast nu reeds van overtuigd dat de evaluatie van de te verwachten prestaties op basis van de indicatoren, zoals vastgelegd in de overeenkomsten, positief zal zijn. Dit is immers een noodzakelijk maar ook  goed uitgewerkt en sterk onderwijsdossier dat de sp.a fractie graag goedkeurt”.