De Gentse ‘SLIM-nota’ (‘SamenLeven is Mensenwerk’) is klaar. Hij omvat twee speerpunten: het stimuleren van positief samenleven en een gerichte en daadkrachtige aanpak van samenlevings- en veiligheidsproblemen.

Burgemeester Daniel Termont: “Daarbij komen de bewoners altijd op de eerste plaats, zoals we dat gewoon zijn in Gent. De Stad en de Politie investeren fors in extra personeel om nog meer in de wijken aanwezig te zijn. Het gaat onder andere om sociaal regisseurs (een nieuw project, sinds enkele maanden), extra buurtwerkers, straathoekwerkers en brugfiguren in het onderwijs; en 30 politie-inspecteurs. Het college van burgemeester en schepenen keurde de nota goed op donderdag 1 juni 2017, ik ga hem nu ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.”

Lees hier de volledige perstekst.