In een vraag aan schepen/ocmw voorzitter Rudy Coddens doet Reynebeau aan zijn partijgenoot het voorstel om ook in Gent vanuit het ocmw een dergelijk initiatief te nemen. Dergelijk initiatief biedt immers ook heel wat voordelen aan mensen met een beperkt inkomen. Coddens vindt het alvast een waardevol idee voor een ruimere doelgroep ook buiten het ocmw werkingsveld. De ocmw voorzitter wijst er op dat de laatste jaren heel wat (web-gerelateerde) initiatieven van deel-economie ontstaan die onder meer inzetten op het uitlenen/uitwisselen van allerlei materiaal én tegelijk een sterke  sociale dimensie hebben zoals bvb wijkbetrokkenheid. Hij wijst er verder op dat er ook reeds een tweedehandscircuit voor verkoop van gereedschap bestaat bij bvb  vzw Ateljee. Bovendien zijn er ook nieuwe initiatieven in opstart die een link hebben met het uitlenen van gereedschap, waar schepen Tapmaz mee zijn schouders onder zet. In de Pastory aan de Dampoort kunnen buurtbewoners vanaf 4 mei elke woensdagnamiddag klusgereedschap voor in huis of tuin ontlenen. Regelmatig zullen er verschillende ateliers georganiseerd worden om er veilig  te leren werken met het aangeboden gereedschap, creatieve technieken aan te leren, kleine en grote klusjes in huis te demonstreren, fietsherstellingen uit te voeren,… Samenlevingsopbouw Gent neemt hier het initiatief en een ploeg vrijwilligers ondersteunt deze werking. Tegelijk zal in Nieuw-Gent dit najaar een “Multihuis” geplaatst worden tussen het buurtcentrum en de bibliotheek. vzw Voetbal in de stad werd als coördinator aangesteld en zal de dagelijkse werking van het Multihuis organiseren. Binnen het Multihuis wordt naast een ontmoetingsruimte ook een doorgeefwinkel en een klusatelier voorzien (in samenwerking met IN-Gent en Samenlevingsopbouw). Specifiek voor de doelgroep van OCMW Gent, lijkt een combinatie van uitlenen van materiaal met het aanleren van basistechnieken en vaardigheden wel op diverse vlakken een meerwaarde. De exacte meerwaarde en haalbaarheid van een dergelijk concept zou op termijn verder onderzocht worden binnen de schoot van het SVK Gent. Men denkt hierbij bijvoorbeeld aan groepen huurders van SVK samenbrengen om aantal basistechnieken aan te brengen (schilderen/ kleine klusjes). Wordt vervolgd …