Gescheiden ouders die een co-ouderschapsregeling hebben, krijgen geen gelijke behandeling op het vlak van fiscale en sociale voordelen. Eerder toonde sp.a al aan dat de korting op de waterfactuur oneerlijk verdeeld wordt tussen ex-partners, nu blijkt dat ook de korting op de onroerende voorheffing geen rekening houdt met nieuwe gezinsvormen. Als de kinderen bij je ex-partner gedomicilieerd zijn, loop je al makkelijk een voordeel van 150 tot 260 euro mis, afhankelijk van je woonplaats en het aantal kinderen. Sp.a stelt voor om het voordeel gelijk te verdelen tussen de ex-partners.

“Dergelijke toestanden zijn niet meer van deze tijd”, zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez. “Het klassieke gezin dat bestaat uit mama, papa en twee kindjes is al lang niet meer de norm. Co-oudergezinnen, alleenstaande ouders, nieuw samengestelde gezinnen… de diversiteit is eindeloos. Het wordt hoog tijd dat de overheid, bvb bij de toekenning van sociale rechten en voordelen, rekening houdt met hoe mensen écht leven, en niet met een achterhaald stereotyp beeld.”

Helaas wéét de overheid vaak niet hoe mensen leven. Waar wonen de kinderen, ongeacht hun domicilie? Een week bij papa, een week bij mama? De helft van de week hier, de andere helft daar? Of nog anders? Om het beleid af te stemmen op de realiteit, is het heel belangrijk dat we die realiteit kennen. Daarom lanceert sp.a naar aanleiding van de Dag van het Gezin op 15 mei ‘De Grote Gezinsbevraging’, een online bevraging naar de samenlevingsvormen van vandaag: www.grotegezinsbevraging.be  
Op basis van de resultaten zullen we nieuwe voorstellen formuleren om voordelen eerlijker te verdelen, discriminaties weg te werken en het beleid maximaal af te stemmen op hoe mensen echt leven.

Onze voorstellen:

  1. Verdeel de korting op de waterfactuur en het kadastraal inkomen eerlijk tussen gescheiden ouders, en niet op basis van waar de kinderen gedomicilieerd zijn.
  2. Breng andere onrechtvaardigheden in kaart om ze weg te werken. Daarvoor is een betere kennis nodig van hoe Vlamingen écht leven anno 2017. Daarom lanceert sp.a een grote bevraging.
  3. Het sp.a-voorstel om een dubbele domicilie in te voeren voor kinderen in co-ouderschap, om zo onrechtvaardigheden systematisch onmogelijk te maken, vond geen draagvlak bij de meerderheidspartijen