Ze konden op een aangename manier kennis maken met het gegeven hoe leuk het kan zijn om 'buiten te spelen', gewoon in de open ruimte of op en met de speeltoestellen die de stad had voorzien op de diverse locaties. De stad Herentals heeft weerom laten zien dat ze 'buitenruimte' voor onze kinderen belangrijk vindt en zal blijven ijveren voor openbare speelruimte, waar kinderen vrij mogen spelen, zonder beperkingen. We doen niet mee aan het idee van sommigen om spelende kinderen bijna als vanzelfsprekend als 'overlast' te beschouwen - cfr. teneur van de tussenkomst van NVA gisteren op de gemeenteraad -  en dus geen plaats meer te geven in de bebouwde kom. We willen en  zullen blijven ijveren voor een positieve maatschappij, geen verzuurde, met plaats voor iedereen, jong en oud.

Herentals heeft dus weerom volledig voldaan aan de doelstelling van de 'buitenspeeldag'.


Op naar een volgende succesvolle editie!