Afgelopen zondag voerden onze Jongsossen actie op de Dorpsdag in Heide. Ze hadden een duidelijke boodschap: #doelsluitendieboel

Jonge (en minder jonge mensen) nemen het niet langer dat we opgezadeld blijven met kerncentrales waar ernstige problemen mee zijn. De toekomst is aan duurzame energie. Niet aan nucleaire. De centrales blijken keer op keer onveilig en met de afval weet men ook geen veilige blijf.

O.a. Jef Anthonissen, Sarah Van den Broek, Hans Hoppenbrouwers en Emma Lambregts gaven hun boodschap mee aan voorbijgangers.Als alternatief werd meteen groene stroom voorgesteld. Die is, zoals elk jaar, voordelig in groep aan te kopen via de groepsaankoop van de Provincie Antwerpen.