De verwelkoming gebeurde door Patrick van Gheluwe, voorzitter sp.a, maar hij wijdde ook uit over de lokale eenzijdige politiek, die eigenlijk op automatische piloot rijdt en waarvan weinig nieuwe initiatieven moeten verwacht worden. Als oppositie is het enorm moeilijk om tegen dergelijke koele overmacht in te gaan, laat staan voorstellen goedgekeurd te krijgen.

Gastspreker was sp.a- Vlaams Volksvertegenwoordiger Tine Soens, de jonge parlementair uit Kortrijk. Zij had het over de rechtse regering die aan de ene kant het overgrote deel van onze bevolking verarmt door forse besparingen en terzelfdertijd enorme cadeaus doorsluist naar Electrabel, de multinationals, de diamantsector, ... Iedere week maakt de regering plannen bekend die pakken geld kosten, terwijl ze naar onderen blijft prediken dat er geen geld is en dat het overgrote deel van de bevolking moet besparen. 

Iedereen was vol lof over haar toespraak.

Wouter De Vriendt, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Groen, reikte dan de Groene Pluim uit aan het G-voetbal van Olympic Ledegem. Die jongens en meisjes waren in groot aantal met hun ouders aanwezig en natuurlijk uiterst tevreden met deze erkenning.

Ook Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene en opvolger van John Crombez in het Vlaams Parlement, had de verre verplaatsing vanuit Bredene gemaakt en was aanwezig te Ledegem. Zijn aanwezigheid werd door het publiek zeer gewaardeerd.