De restauratie van het pand Sint Antonius op de Grote Markt (café Sofa) te Mechelen is beëindigd. “Het resultaat is erg geslaagd. De gevel van dit waardevolle barokpand uit 1735 werd hersteld, herbepleisterd en geschilderd in de kleuren zoals het in de 19e eeuw was. De ramen werden volledig vervangen. Binnenkort starten we ook met het aanpalende ‘Café Belge’ ”, zegt schepen voor monumentenzorg Karel Geys.

De kostprijs van de werken aan het Sint Antonius pand bedraagt ongeveer 60.000 euro. “Hiervan werd 40% door de hogere overheid gefinancierd en betaalde de stad Mechelen 10% van de restauratiekost. Een heel mooi voorbeeld van een privé-restauratie”, aldus schepen Geys.
 
Het aanpalende ‘Café Belge’ staat er vandaag nog troosteloos bij. Maar ook hier zit er schot in de zaak, de bouwvergunning werd reeds verleend en er loopt een aanvraag tot het bekomen van een restauratiepremie.
 
“Na het fiat van Monumentenzorg Antwerpen, kan ook hier deze premie worden verleend. Ik hoop dan ook dat eind 2010 de mooie gevel in zijn oude glorie zal hersteld zijn”, aldus Geys.
 
Het stadbestuur springt zorgvuldig om met het stedelijk erfgoed, het historisch patrimonium en de historische ‘footprint’ van de stad.
 
“Via premies en ondersteuning van de hogere overheden trachten we onze stad nog mooier te maken. De realisatie van deze twee pareltjes op de Grote Markt is daarom weer een grote stap in de goede richting“, besluit Karel Geys.