Als presentatrice van dienst kon Liese Bergen voor een ruim publiek niet minder dan drie sprekers aankondigen.

Jan Bertels ,sp.a-schepen en kandidaat voor de komende parlementsvekiezingen, stelde dat ook in de Kempen wij alleen sterk zijn als wij, onder gelijkgezinden, samenwerken om onze doelstellingen voor een welvarende regio te verwezenlijken(zijn volledige toespraak kan je lezen in 'de Pen van Jan Bertels').

Jan Peeters, burgemeester, wees erop dat ook zonder afbraakpolitiek een gemeente op een efficiënte en goede manier kan bestuurd worden."Wij moeten op de centen bliiven letten, maar de sociaal zwakkere uitsluiten (zoals sommige oppositie-partijen in Herentals bij herhaling voorstellen) is niet aan de orde in Herentals".

Yasmine Kherbache, sp.a-fractieleidster in de Antwerpse gemeenteraad, toonde op uitvoerige wijze aan dat de politiek van de regering Di Rupo zijn vruchten heeft afgeworpen. Zij wees erop dat niet de socialisten en de werkenden de bankenkrisis hebben veroorzaakt en dat aanpassingen doorvoeren ook kan zonder vijf jaar pijn te doen aan de bevolking.

Als afsluiter bewezen de sp.a-keukenploeg en alle medewerkers nogmaals hun kunnen en schotelde de aanwezigen lekkere hapjes en drank voor.