Wordt de gevel volledig afgebroken?
Neen. Minstens een deel van de gevel wordt sowieso behouden. Ofwel in zijn totaliteit ofwel in een nieuwere versie waarbij fundamentele elementen van de huidige gevel bewaard blijven. Alle geïnteresseerde ontwerpers zullen 2 voorstellen moeten doen. Een voorstel waarbij ze de huidige gevel volledig bewaren én een voorstel waarbij ze een modernere versie voorstellen en de huidige gevel nieuw leven inblazen door fundamentele elementen van de gevel te integreren in een nieuw concept. Dit alles met respect voor de historiek van die belangrijke plek.

Beslissen de architecten en projectontwikkelaars over welke versie het wordt?
Neen. Alle kandidaten moeten twee voorstellen maken voor de ontwikkeling van de site, maar het is het stadsbestuur dat al die voorstellen naast elkaar legt en uiteindelijk de knoop doorhakt.  De herdenkingswaarde van de gevel zal een belangrijk element zijn waarop we de ontwerpen zullen beoordelen. Wat het vandaag voor vele Mortselaars is, moet het ook in de toekomst blijven: een geheugenplek !

Waarom kiezen voor twee voorstellen, een volledig behoud én een modernere versie?
De huidige gevel heeft een hoge emotionele waarde bij heel wat Mortselaars. Maar tegelijk is het gebouw ook redelijk ‘op’ en kan het ook wel een degelijke opfrissing gebruiken. Daarom willen we op dit moment nog verschillende opties openhouden. De combinatie van oude gebouwen met nieuwe elementen kan bijvoorbeeld knappe resultaten opleveren. Daarom willen we naast een meer ‘behoudsgezind’ voorstel ook graag een creatief voorstel van de geïnteresseerde bureaus.

Waar staan we nu in de procedure?  
Er is nog geen ontwerp, er is nog niemand aangesteld en er is nog geen aanbesteding. We staan dus nog helemaal aan het begin van het proces. De eerste stap die nu volgt is een oproep naar kandidaten die geïnteresseerd zijn om de site van het stadsterras te ontwikkelen. De minimale spelregels daarvoor, waaronder de twee voorstellen m.b.t. de gevel, werden vastgelegd in de gemeenteraad. Uit al die kandidaten zullen de beste gekozen worden die concrete plannen zullen uitwerken en aan het stadsbestuur voorleggen. Als die voorstellen binnen zijn zal er een jurering plaatsvinden en zal er een knoop worden doorgehakt door het stadsbestuur.

Meer info

steve.dhulstergmail.com