Een jaar geleden besloten de twee schepenen van Open & Liberaal om hun vertrouwen in de coalitie met N-VA en sp.a op te zeggen. Waarom is niet duidelijk, maar dat hierbij democratische rechtsprincipes geschonden werden (65+ en jonge ouders mochten zich niet meer verkiesbaar stellen) en dat het vertrouwen in het huidige meerjarenplan 2013-2019 niet werd opgezegd, daar waren we allen getuige van. Ook waren we allen getuige van het feit dat CL-VLD en CD&V zich hierbij vlotjes aansloten vanuit hun wil om de macht over te nemen – hun voorakkoord uit 2012 indachtig.

Dat daarom een volledige gemeente, haar inwoners en verenigingen gegijzeld moesten worden, werd beschouwd als collateral damage. CL-VLD, CD&V en Open&Liberaal blokkeren reeds een jaar lang, zonder motivering - tenzij die van het eigenbelang, elk agendapunt van de gemeenteraad omdat ze menen dat ze hierbij de onbestuurbaarheid van de gemeente kunnen aantonen. Nochtans werd dit reeds als niet democratisch, onzorgvuldig en zelfs onnodig genoemd door de bevoegde minister van Binnenlands Bestuur; en werd de kunstmatige façade reeds tweemaal doorprikt en als onwettig veroordeeld door de Raad van State.

Hoewel de Raad van State dus oordeelt dat de situatie in Haaltert ernstig is, maar enkel het gevolg is van verkozen mandatarissen  die weigeren het mandaat waartoe ze verkozen zijn, uit te oefenen; stuiten beide arresten op dovemansoren bij CL-VLD, CD&V en Open&Liberaal. Ze blijven hun blokkering voor eigenbelang volhouden als noodzakelijk voor onze gemeente? Geen investeringen in wegenwerken, buurtwegen, riolering, fietspaden, sport, cultuur, jeugd, energiepremies ... en politieke spelletjes op kap van de belastingbetaler want voor de verdedigingskosten doen liberalen en CD&V beroep op de gemeentekas. Misbruik van de lokale democratie, daar passen we als sp.a voor.

Want hoewel elk agendapunt werd afgekeurd, stemden CL-VLD, CD&V en Open&Liberaal wél viermaal de onbestuurbaarheid, net als het aanstellen van een advocaat op kosten van de gemeente. Ze vinden het niet meer dan normaal dat de gemeente juridisch bijgestaan wordt om hun onwettige praktijken te proberen verdedigen.

Dat CD&V, CL-VLD en Open&Liberaal zich al wapenen voor de volgende verkiezingen is vorige week gebleken toen ze plots in de media aankondigden dat ze opnieuw punten gingen goedkeuren. Haaltert wordt “verstikt, uiteengedreven en gedwongen tot stilstand” lijkt echter een betere omschrijving van het eigen programma want nog geen dag nadat de drie partijen tot inzicht bleken te zijn gekomen, besloten ze om opnieuw een onbestuurbaarheid te agenderen op de gemeenteraad, zonder enig ander (inhoudelijk) punt. Dit terwijl alle verkozenen reeds een jaar de kans hebben om het beleid van onze gemeente mee vorm te geven.

De schuld van de politieke impasse blijven ze echter bij n-va en sp.a leggen, die zich niet willen neerleggen bij hun onwettige machtscoup en naar de Raad van State trekken. Maar besturen kan nu eenmaal niet anders dan op een wettige basis rusten. Als je als verkozene zonder meer beslist om geen enkel punt meer goed te keuren op een gemeenteraad omdat je (letterlijk) koste wat het kost burgemeester of schepen wil worden, dan vragen wij ons af of je je mandaat waardig bent. We zijn allen individueel verkozen om het algemeen belang te dienen. Laat ons het recht respecteren en eerbiedig met de democratie omgaan in plaats van een opportunistische optelsom te maken die geen rekening houdt met rechtspraak.

Terug naar de inhoud graag, terug naar ons meerjarenplan dat u allen nog verder wilde onderschrijven. Het is onze plicht als lokaal mandatarissen en het is het recht van onze bevolking.