In de provincie Tete is de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking aanwezig en actief en de focus ligt er net op gezondheidszorg. Tine Soens vroeg aan minister-president Geert Bourgeois naar de gevolgen van de gewelddadige zomer op de projecten die Vlaanderen financiert.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat de situatie in de provincie omschreven kan worden als een status quo. Er zijn geen escalaties van het geweld, maar het geweld is ook niet afgekomen. Er is momenteel geen uitzicht op een staakt-het-vuren. De veiligheid van de mensen die werkzaam zijn in de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking kan echter nog steeds gegarandeerd worden.

Het volledige verslag valt hier te lezen.