Gemeenteraadslid Tom Defillet (sp.a) liet via schepen Germaine Willems (Open Vld) aan het Vlaams Gewest weten dat de aanpassing van het kruispunt aan de Roeselberg met de N223 geen verbetering van de veiligheid met zich meebrengt.

Door het aanplanten van bomen en hagen is het zicht op het kruispunt nog verslechterd. De meerderheid (sp.a – Open Vld) liet de hagen reeds inkorten, maar vreest dat op dit zwart punt opnieuw doden zullen vallen. De diensten van bevoegd Minister Ben Weyts (NV-A) namen tot op heden echter geen enkel initiatief om de situatie te verbeteren.