De lokale partijafdelingen van sp.a en Groen hebben met verontwaardiging kennis genomen van de herkenbare Vlaams Blok taal van de Aalsterse Schepen Karim Van Overmeire (nv-a), bevoegd voor integratie en onderwijs. Beide oppositiepartijen keuren deze haatdragende ‘oorlogstaal’ n.a.v. de recente gruwelijke gebeurtenissen met kracht af. Door de algemene term ‘baardapen’ tegenover ‘het knuffelen voor wereldvrede’ te plaatsen, schoffeert Van Overmeire én de ganse moslimgemeenschap, én alle deelnemers aan de wake die vandaag spontaan georganiseerd wordt als uiting van rouw en verbondenheid in deze uitzonderlijke situatie. sp.a en Groen vragen de polarisatie te stoppen en roepen samen op tot sereniteit en daadwerkelijke acties voor vredevol samenleven. ‘Wij blijven ook in deze moeilijke omstandigheden sterk geloven in het verbinden van mensen en gemeenschappen’.