De maximumfactuur – bedoeld om onderwijskosten in kleuter- en basisonderwijs onder controle te houden - wordt verhoogd naar 40 euro voor kleuters en 80 euro voor een leerling in het lager onderwijs. “Deze Vlaamse regering kiest ervoor om te besparen op onderwijs en die besparing te halen bij de gezinnen. De maximumfactuur is de dekmantel om de factuur naar gezinnen door te schuiven. Besparen op onderwijs is altijd een foute keuze”, aldus een verontwaardigde Caroline Gennez.

En de kosten voor onderwijs lopen nog op. Bovenop de maximumfactuur rekenen 66 procent van de vrije scholen en 30 procent van de GO! scholen een zogenaamde boterhammentaks voor middagopvang aan. Werkende ouders betalen ook voor voor- en naschoolse opvang. Al die facturen groeien een groot aantal gezinnen boven het hoofd. De VZW SOS Schulden Op School becijferde 9,5 miljoen euro aan onbetaalde schoolrekeningen.

“Hoewel de meeste scholen heel wat inspanningen leveren, zijn er spijtig genoeg toch bepaalde scholen die maatregelen nemen zoals geen maaltijd geven aan de kinderen of het rapport niet mee naar huis geven. Dat is ontoelaatbaar”, aldus Gennez. “Dit is een hypotheek op de toekomst en gelijke kansen voor elk kind, al van in de kleuterklas. In ons onderwijs mag de toekomst van een kind niet afhangen van de financiën van zijn ouders of een school. Ik roep Minister Crevits daarom op om de hete aardappel niet door te schuiven naar de scholen en ouders.”