"Het valt trouwens op dat de informatie bewust vaag blijft. Dat heeft een reden: de lasten zijn zeer unfair verdeeld. Gezinnen en mensen die werken worden het meest getroffen, terwijl inkomen uit vermogen ongemoeid blijft. De zogenaamde kaaimantaks waar Wouter Beke een crisis voor over had, volstaat daarbij niet. Bovendien was die al beslist door de aftredende regering. De nieuwe regering zou onder andere beter werk maken van een speculatietaks op de meerwaarde uit snelle handel met aandelen, zoals die bestaat in onze buurlanden. Zo draagt iedereen eerlijk bij, en moeten de gezinnen niet de zwaarste lasten dragen."

"Wat een gezin 'wint' aan verhoogde forfaitaire aftrek in de personenbelasting, weegt niet op tegen wat een gezin verliest", gaat Bruno Tobback verder. "Bekijk maar al eens wat een gezin verliest onder de Vlaamse regering. Denk aan duurdere kinderopvang, lagere kinderbijslag, hoger inschrijvingsgeld hoger onderwijs, hogere factuur voor elektriciteit en water, ... Daar komen de federale maatregelen nog eens bovenop. Samen vormen deze maatregelen een 1-2tje waarbij de rekening in de goal van de gezinnen getrapt wordt. Wij vinden net dat je moet investeren in gezinnen in plaats van hun inkomsten te blokkeren via een indexsprong."

Pensioen

"En daar stopt het niet. De pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 67 jaar aan de ene kant, terwijl aan de andere kant maar liefst 8 miljard uit de sociale zekerheid, gezondheidszorg en pensioenen wordt weggesnoeid", gaat Tobback verder. "Let wel: ik ga ermee akkoord dat we langer moeten werken, maar dan wel op een rechtvaardige manier waarbij iedereen evenveel jaren werkt. Voor ons is dat 42 jaar. Wie vroeger begint te werken, kan dan vroeger met pensioen. Wie langer studeert, moet dan ook langer werken. Dat vinden wij een eerlijke maatregel."

De nieuwe regering belooft een lastenverlaging. "Wij pleiten al jaren voor een lastenverlaging, maar geen lineaire die voor alle bedrijven en alle soorten jobs dezelfde is. De middelen zijn schaars, laat ons ze dan ook maximaal inzetten waar ze nodig zijn, en waar ze leiden tot maximaal nieuwe jobs. Een lineaire verlaging levert de minste jobs op, dat zeggen de experts. Ons voorstel is dan ook om die lastenverlaging gericht te doen op groepen mensen die moeilijk aan werk geraken zoals 50-plussers en op sectoren die het moeilijk hebben. Met wat deze nieuwe regering van plan is, voorspel ik nu al dat ze zal onderpresteren op het vlak van jobcreatie."