Vandaag de dag kan de uitbater van een kerncentrale aan de overheid vragen om een waarborg te verlenen als de markt geen verzekering wil bieden voor bepaalde risico’s. “Duitsland koos ervoor om de aansprakelijkheid van de uitbater niet te beperken. Wij willen dat België het Duits voorbeeld volgt”, licht Karin Temmerman toe. “Zo moet Electrabel een wettelijk verplichte beschikbaarheid van 2,5 miljard euro per nucleaire centrale voorzien. Maar ook indien de schade hoger uitvalt dan 2,5 miljard euro, moeten Electrabel en het moederbedrijf Engie aansprakelijk blijven.”

“De plannen die minister Marghem nu voorstelt, betekenen de zoveelste subsidie aan Electrabel. Een subsidie die bovendien de markt verstoort, want geen enkele andere productietechnologie zoals wind, zon of gas wordt vrijgesteld van de verplichting zichzelf te verzekeren tegen mogelijke schade”, besluit Karin Temmerman. “Minister Marghem bewijst voor de zoveelste keer dat ze enkel oor heeft naar het lobbypraatje van een nucleaire monopolist.”