De stad Mechelen zoekt opnieuw 250 gezinnen om deel te nemen aan de actie Klimaatwijken waarbijgezinnen de uitdaging aangaan om in 6 maanden minstens 8% energie te besparen.

“Energie besparen is niet alleen zeer goed voor ons leefmilieu, maar geeft automatisch ook meer lucht aan het gezinsbudget en verhoogt de koopkracht. Daarom roepen we alle Mechelaars op om deel te nemen”, zegt schepen voor Energie Caroline Gennez.

Het stadsbestuur wil een voortrekkersrol spelen in een beter klimaatbeleid en rationeel energiebeleid. Ze heeft daarom gekozen om volledig over te schakelen op groene stroom, kiest zelf zoveel mogelijk voor een rationeler energieverbruik, neemt ieder jaar een stadsgebouw onder handen om de eigen energiefactuur te doen dalen, en wil de Mechelaars aanzetten om mee na te denken over een beter energiegebruik.

Met de actie Klimaatwijken wordt de problematiek tot in de woonkamer gebracht. Iedereen kan meedoen. Groepen gezinnen in een wijk of buurt worden dan samengebracht in klimaatwijken. Een wijk is niet noodzakelijk een geografische eenheid, maar kan ook een groep vrienden of kennissen zijn. Ze gaan vanaf 1 november een weddenschap aan om minimum 8 % te sparen op hun energiefactuur op 6 maanden tijd. Geen lukraak cijfer want volgens de akkoorden van Kyoto moet Vlaanderen 7,5 % sparen in 2010 t.o.v. 1990. De deelnemers staan er natuurlijk niet alleen voor: een energiemeester begeleidt de deelnemende gezinnen, geeft tips en verzamelt de meterstanden.

“Vorig jaar zijn de 250 gezinnen uit onze 20 klimaatwijken er in geslaagd om gemiddeld maar liefst 12% energie te besparen.  Als stad realiseerden we zo met 168 ton de grootste CO2 besparing van de provincie Antwerpen.  Energie besparen is dus zeker geen ‘mission impossible’. Gemiddeld bespaarden deze gezinnen 200 € op hun energiefactuur. Het doel dit jaar is opnieuw 250 gezinnen te laten deelnemen aan de actie en een even grote energiebesparing te realiseren”, aldus schepen voor energie Caroline Gennez.

De stad zal de volgende weken dan ook een actieve wervingscampagne voeren:

- Mechelen klimaatstad en een aantal andere organisaties organiseren de filmvoorstelling Home (van Yann Arthus-Bertrand) op 28 september om 20u in Utopolis
- een e-mailcampagne naar stadspersoneel, wijk- en dorpshuizen, jeugdraad,…

- een oproep via de Mechelse Milieuraad

- verspreiding van folders en posters op verschillende locaties in Mechelen (bibliotheek, wijk- en dorpshuizen,..)

- Natuurpunt zet zich actief in om deelnemers te recruteren

- ook OCMW, MGW en Samenlevingsopbouw zijn volop mensen aan het aanspreken

- een aantal buurtcomités werven via hun site

Kortom, talloze verenigingen, instellingen en vrijwilligers zetten zich in om van deze actie een groot succes te maken voor ons milieu en voor de portemonnee van de gezinnen!