Terwijl niemand durft raken aan de fundamenten van de bankwereld, stelt sp.a een pakket maatregelen voor die een nieuw banklandschap met een ideale bescherming van de consument mogelijk maken."Iedereen is het er over eens dat we nood hebben aan een nieuw banklandschap, waarin de consument en zijn bescherming opnieuw centraal staan", zegt Caroline Gennez. "Maar daarbij mogen we niet teruggrijpen naar oude recepten, maar wel naar nieuwe recepten die zekerheid bieden voor de toekomst."

Die nieuwe recepten heb ik samen met Freya Van den Bossche en Peter Vanvelthoven uitgewerkt.

Centraal in hun betoog staat de vaststelling dat een bank opnieuw een bank moet worden. Een bank waarvan consumenten weten dat hun geld er veilig zit. En een bank die duidelijkheid geeft aan de consumenten over welk risico er aan welk product verbonden is.

Europa kan in heel dat proces een belangrijke rol spelen. "Meer zelfs", gaat Gennez verder, "het is een uitgelezen kans voor Europa om aan haar inwoners te tonen waarom ze het verschil kan maken in hun belang. Dat kan door onder andere een Europese regulator op te
richten, door een eerlijke en correcte rating van alle producten op te stellen en door een Europees garantiefonds op te richten."
Caroline Gennez stipt verder ook nog het belang van verloningen en incentives aan. Zo wil ze dat alle verloningen van de bestuurders bekend worden, pleit ze voor lange in plaats van korte termijn bonussen en een versterking van de rol van stakeholders.

Peter Vanvelthoven vindt het belangrijk dat een bank een bank blijft, en bankiers opnieuw moeten bankieren. Dat betekent dat aantrekken van spaargelden dat ze op een correcte en veilige manier beheren en toekennen van kredieten aan gezinnen en bedrijven opnieuw
centraal moeten staan. Hij pleit ook voor een regulering van de banksector. Een regulering die niet enkel gaat om wat ze zelf doen, maar die ook de bescherming van de spaarder behelst. Een nieuwe Belgische regulator kan daar een belangrijke rol bij spelen. Zo'n regulator houdt toezicht op de criteria en haalt producten die niet voldoen van de markt. De regulator deelt alle producten ook op in risicoklassen, voorziet alle producten van een label en houdt
toezicht op eerlijke informatie en reclame.

Freya Van den Bossche wijst er tenslotte op dat een brood een brood moet zijn. Dat betekent dat banken klare taal moeten spreken, en volledige en correcte informatie moeten aanbieden. Daarom komen er ook instrumenten voor uniforme informatieverstrekking door banken:
informatieverplichting bij wet, standaardfiches zonder kleine lettertjes en volledige informatie over de kosten.