Verkeersveiligheid is een thema waarop stevig moet ingezet worden.  Ondanks de dalende lijn verkeersongevallen in Vlaanderen is een goede rijopleiding meer dan nodig.  Sinds begin juni 2017 is het rijexamen verstrengd, met onder andere een extra aantal manoeuvres.  Het lijkt niet meer dan logisch dat (jonge) automobilisten deze manoeuvres in eerste instantie aanleren op een afgesloten oefenterrein.  Vervolgens kunnen zij hun opleiding dan veiliger en vlotter vervolmaken op de openbare weg, wat ook van hen verwacht wordt tijdens het rijexamen.

Op 18 januari 2008 werd op de parking achter AC De Zaat een nieuwe oefenparcours geopend, maar negen jaar later is daar niets meer van terug te vinden, alhoewel de gemeentelijk website nog melding maakt van dit oefenterrein, waar hekken aanwezig waren die zo geplaatst konden worden dat men verschillende manoeuvres kon oefenen én de moeilijkheidsgraad stelselmatig kon verhogen door de hekken steeds dichter te plaatsen. 

Verschillende inwoners meldden ons dat het oefenterrein voor aspirant – automobilisten echter niet meer terug te vinden is.  sp.a - gemeenteraadslid Freya De Keyzer, voorzitter Pascal De Dycker en bestuurslid Stoffel Engels, allen jonge ouders en met de blik op de toekomst, betreuren het verdwijnen van dit oefenparcours en roepen het gemeentebestuur met enige aandrang om voor onze chauffeurs in opleiding een nieuw terrein te voorzien, waar zij vertrouwd kunnen raken met het uitvoeren van manoeuvres, alvorens het drukke verkeer in onze gemeente te betreden.

sp.a Temse is zeker en vast bereid, samen met het gemeentebestuur,  constructief mee te zoeken naar een alternatieve locatie.  Want met goed opgeleide automobilisten is al een eerste stap gezet naar een verkeersveiliger gemeente!