Een gezond leven is geen voorrecht, maar een basisrecht dat decennialang in verdragen gebeiteld staat. Toch blijven toegang tot drinkwater en geneesmiddelen fata morgana's voor meer dan één op zes mensen in de wereld. Onaanvaardbaar vindt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. Daarom steunt hij de campagne van fos, de ontwikkelingsorganisatie van de Vlaamse socialistische beweging, over recht op gezondheid. U kan die ook steunen.

Gezondheidszorg is de verantwoordelijkheid van overheden. Te vaak ontbreken hen middelen of politieke wil om die op te nemen. België kan met haar expertise en diplomatie andere landen stimuleren grotere verantwoordelijkheden op te nemen. Via pleidooien binnen de EU en de internationale gemeenschap om minimumstandaarden voor gezondheidsbescherming vast te leggen, om ontwikkelingssteun te koppelen aan minimumbesteding voor gezondheid in ontvangstlanden of om vrijhandelsakkoorden te sturen zodat generische geneesmiddelen in het Zuiden beschikbaar blijven.

Op initiatief van sp.a heeft ons land in het verleden ontwapeningsprocessen (clustermunitie en antipersoonsmijnen) in gang gezet. Van der Maelen pleit binnen de Kamer en Raad van Europa om dezelfde succesformule te hanteren voor meer gezondheid wereldwijd.   Steunt u deze visie? Surf dan naar www.prikvoorgezondheid.be en onderschrijf de eisen.