“Het is logisch en gewenst dat universiteiten aan de slag gaan met ‘big data’ over de gezondheid van patiënten”, zegt Monica De Coninck. “Zo kan de wetenschap vooruit gaan. Ook mutualiteiten kunnen hun voordeel doen door gegevens van hun leden te verzamelen. Zo kunnen ze hen beter adviseren inzake pakweg ziekenhuisfacturen, prijzen van geneesmiddelen en preventieacties. Maar dat de Staatssecretaris in de media onbeschaamd komt melden dat ‘in ruil voor hun persoonlijke gegevens patiënten een financiële compensatie kunnen krijgen’ [en dat kan dan leiden tot] ‘lagere prijzen voor hun medicatie’ is op zijn minst perfide te noemen.”

De Coninck begrijpt best dat farmaceutische bedrijven medicijnen verkopen en hun einddoel is winst te maken. “Zo zit het businessmodel van die bedrijven nu eenmaal in elkaar, en daar is niks mis mee. Maar dat de overheid mee helpt om ‘de privacywetten minder rigide’ te maken zodat die pillenfabrikanten gezondheidsgegevens kunnen ontfutselen van burgers in ruil voor wat korting op hun medicijnen, dat ondermijnt ons gezondheidssysteem dat gebaseerd is op solidariteit en niet op winst.”