Onze principes:


1. Zekerheid op betaalbare gezondheidszorg

 • Zorg zonder supplementen
 • Zorg zonder gaten
 • Zorg zonder drempels

2. Zekerheid op gezondheid

 • We dichten de gezondheidskloof
 • Preventie voorop
 • Gezondheid loont

3. Zekerheid op de beste zorg 

 • Meer zorgende handen
 • De beste ziekenhuizen
 • Betaalbare geneesmiddelen


Zekerheid op betaalbare gezondheidszorg


Alleen met solidariteit geef je iedereen zekerheid op betaalbare gezondheidszorg. De besparingen van de afgelopen jaren zetten de toegankelijkheid van onze gezondheidszorg onder druk. Maar zonder zuurstof dreigt onze gezondheidszorg ook de trein van nieuwe mogelijkheden en betere zorg te missen. Alleen door samen in onze zorg te investeren, geven we iedereen zekerheid op een goede gezondheid.


Zorg zonder supplementen


Sara verblijft na haar bevalling 3 nachten in het ziekenhuis. Ze krijgt een factuur van 1921,49€ toegestuurd. Liefst 1.442,88€ hiervan bestaat uit ereloonsupplementen. 

Carlos is tandarts, net zoals meer dan de helft van zijn collega’s volgt hij de wettelijke tarieven niet. Wie op controle komt bij Carlos betaalt 30€ uit eigen zak.

ONZE STRIJD: Ereloonsupplementen moeten verdwijnen uit onze gezondheidszorg. Wij kiezen voor een rechtvaardige verloning van zorgverstrekkers waarbij supplementen verdwijnen en de tariefzekerheid wordt hersteld.


Zorg zonder gaten


Yvan zit thuis met een burn-out. Hij wilde al langer naar een psycholoog. Maar nu hij niet meer werkt, kan hij die 50€ per sessie eenvoudigweg niet missen. Een arts schrijft Yvan dan maar pillen voor. 

Nora lacht graag, al schaamt zich wel om haar tanden. Haar tandarts raadt een beugel aan. Helaas kunnen haar ouders het prijskaartje van 1.000€ niet betalen.

ONZE STRIJD: Wij willen meer middelen voor de gezondheidszorg. Daarmee zorgen we voor een echte terugbetaling van psychotherapie. Ook tandzorg, brillen en lenzen en hoorapparaten moeten beter terugbetaald worden, zodat ze betaalbaar zijn. Voor iedereen.


Zorg zonder drempel


Net als 900.000 Belgen stelt Jos geregeld een bezoek aan de huisarts uit. Aan het eind van de maand zijn zijn centen op. Als Jos het bezoek deze keer niet had uitgesteld, was een ziekenhuisopname voor zijn longontsteking vermijdbaar. Bovendien had de huisarts hem ook al sneller naar de specialist kunnen verwijzen voor die knie waar hij al zo lang mee sukkelt. 

ONZE STRIJD: De toegang tot de eerste lijn moet drempelloos zijn. We maken een bezoek aan de vaste huisarts gratis. Via de vaste huisarts krijgt de patiënt sneller toegang tot de specialist en dit aan een verminderd remgeld.


Zekerheid op gezondheid


Een vrouw die laagopgeleid is, leeft 18 jaar minder lang in goede gezondheid dan een vrouw die hoogopgeleid is. Velen halen hun pensioen niet in goede gezondheid. Het leeuwendeel van onze ziektelast wordt veroorzaakt door vermijdbare ziekten. Toch besteden we slechts 3% van ons gezondheidsbudget aan preventie. Ook zorgverstrekkers worden vandaag beloond voor het verlenen van véél zorg, maar nauwelijks voor het creëren van gezondheid. 


 We dichten de gezondheidskloof


Genieten van een lang en zorgeloos pensioen zat er niet in voor Alain. Al die jaren hard werken in ‘den bouw’, en ook wel het leven, hebben hun tol geëist en hij werd ziek. De dromen van al die uitgestelde reizen moet hij opbergen… Carlos, de tandarts, heeft daarin meer geluk. Hij moet er alleen aan denken op tijd te stoppen met werken.

ONZE STRIJD: De gezondheidskloof moet kleiner. Iedereen moet in goede gezondheid met pensioen kunnen gaan. Het verkleinen van de gezondheidskloof begint nog voor de geboorte. Zwangere vrouwen en jonge kinderen verdienen dan ook bijzondere aandacht.


Ziekte vermijden


Mo is gezondheidspromotor. Vanuit het het wijkgezondheidscentrum in een volkse buurt in Gent geeft hij buurtbewoners meer controle over hun leefomgeving en hun leefgewoontes. Door samen te stappen, te koken,... werken ze niet enkel aan hun gezondheid. Ze leren elkaar ook kennen.

ONZE STRIJD: De impact van vermijdbare ziektes op ons gezondheidsbudget moet kleiner. Het budget voor preventie en gezondheidspromotie omhoog. Gezonde mobiliteit, kwaliteitsvol wonen en toegankelijke natuur zijn essentiële elementen voor een gezond leven. Kwetsbare groepen verdienen extra aandacht.


   

Gezondheid loont


Stijn weet het niet meer. Hij is nu al jaren arts. Geregeld gaat hij met patiënten het gesprek aan over hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren. Maar niet vaak genoeg, vindt hij zelf. Hij heeft het te druk. Maar hij wordt ook niet vergoed om mensen te helpen om gezond te blijven, wel om zieken te verzorgen. Daarvoor wordt hij goed betaald. 

ONZE STRIJD: Samenwerking stimuleren, gezondheid creëren en onnodige zorg vermijden, moet voorop staan in het verlonen van onze zorgverstrekkers. Vandaag ligt de nadruk véél te veel prestaties en het curatieve. Via ‘shared-savings’ moeten middelen terug naar betere zorg en meer gezondheid.Zekerheid op de beste zorg


Onze gezondheidszorg draait te véél om financiële winst. Daardoor verdwijnt het zorgpersoneel en de patiënt naar de achtergrond. Nieuwe geneesmiddelen worden zo duur dat we ze niet meer kunnen betalen. De financiering van artsen zorgt voor tekorten in bepaalde disciplines enerzijds en onnodige ingrepen anderzijds. Ondertussen staan onze verpleegkundigen en verzorgenden onder hoge druk, omdat ze simpelweg met veel te weinig zijn.


 Meer zorgende handen


Drie op de tien verpleegkundigen nemen dagelijks of wekelijks medicatie om fysieke of mentale ongemakken op te vangen. Zo ook Eva. Het is ook niet de eerste dat ze voor een korte periode uitvalt. Ze voelt zich daar schuldig over omdat ze weet dat haar collega’s weer maar eens het extra werk moeten opvangen. En er is al zo weinig tijd voor de patiënt… 

ONZE STRIJD: Het aantal handen in onze zorg moet omhoog. Wij willen 7.500 extra zorgende krachten in onze ziekenhuizen. We herwaarden het werk van verpleegkundigen en zorgkundigen door hen meer gepaste zorgtaken te geven.


De beste ziekenhuizen


Hicham heeft een zeldzame kanker. Hij heeft gehoord dat hij daarvoor het best terecht kan in een gespecialiseerd centrum in Leuven. Uiteraard wil hij de beste zorg. Maar zijn weg is lang. Herstellen na zijn ingreep, zijn verdere behandeling, de opvolging en de nazorg heeft hij het liefst dicht bij huis, of thuis, bij zijn vrouw en kinderen.

ONZE STRIJD: We zetten de hervorming van het ziekenhuislandschap verder. Complexe zorg concentreren we in gespecialiseerde centra. Lokale ziekenhuizen versterken we in hun algemene taak. Ook de voorbereiding, het herstel en de nazorg gebeurt in nabije ziekenhuizen of thuis.Betaalbare geneesmiddelen


Lydia heeft hepatitis C. Een ziekte die met nieuwe geneesmiddelen helemaal genezen kan worden. Het was schrikken toen haar arts Lydia zei dat ze ‘niet ziek genoeg’ was om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Het geneesmiddel dat in India slecht enkele euro’s kost, is in België zo duur dat het tot vorig jaar enkel terugbetaald werd voor patiënten met verregaande leverschade. Nochtans geldt hier: hoe sneller ingegrepen, hoe minder schade. 

ONZE STRIJD: Met ons ‘pillenplan’ garanderen we ook morgen toegang tot de beste geneesmiddelen. Aan innovatieve geneesmiddelen die we niet kunnen betalen hebben we niets. We begrenzen de prijzen, en bepalen ze op Europees niveau. We beperken het gebruik van geheime contracten. We zetten nieuwe pistes van geneesmiddelenontwikkeling op buiten de greep van patenten en monsterwinsten.


--------------------------------------


Financieel plaatje


Budgettair kader, tegen eind legislatuur (inkomsten):

 • Herstellen groeinorm naar 2,2% = 1.2 miljard meer dan huidig beleid (inbegrepen in basistraject Planbureau)
 • Bijkomende investering van 0,25% bnp = 1,1 miljard