“De vorige regering voorzag een maatregel door die ervoor zou zorgen dat chronisch zieken enkel nog het remgeld moesten betalen bij een doktersbezoek. Maggie De Block heeft deze maatregel bij de start van de huidige regering teruggedraaid. Ook laat ze kwetsbare patiënten nu meer uit eigen zak betalen door de maximumfactuur in de zorg op te trekken. Onbegrijpelijk”, zegt Karin Jiroflée.

“Maggie De Block laat nu ook de patiënt opdraaien voor de overconsumptie van antibiotica en niet de voorschrijvende arts. Antibiotica wordt nu voor de meeste mensen dubbel zo duur en voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming meer dan driemaal duur”, aldus Karin Jiroflée.

Ook de wijkgezondheidscentra trekken aan de alarmbel. Het voorstel om geen erkenning te geven aan nieuwe wijkgezondheidscentra treft weer de zwakste mensen. Cijfers tonen duidelijk dat mensen die het financieel moeilijk hebben, hun zorg niet uitstellen als ze terecht kunnen in een wijkgezondheidscentrum”, licht Karin Jiroflée toe.

Daarnaast laten artsen weten dat ze een nieuwe besparing op hun honoraria niet pikken. “Gevolg is dat ze hun tariefakkoorden gaan opzeggen. Voor de patiënt betekent dit dat artsen voortaan zelf gaan bepalen hoeveel ze aanrekenen. Zo zijn de patiënten weer de dupe van een besparing”, legt Karin Jiroflée uit.

“Last but not least doet Maggie De Block alsof ze een revolutionaire hervorming van de ziekenhuisfinanciering voorbereidt, maar ze voorziet de centen niet. Wat zij doet is een botte besparing waarbij moet gekozen worden tussen minder verzorgend personeel of hogere supplementen in de ziekenhuizen. Een besparing alweer op de kap van zieke mensen dus”, vult Monica De Coninck aan.