Op woensdag 18 oktober om 19u30 organiseerden de gemeente Koekelare en het Sociaal Huis in CC De Balluchon een infoavond rond zorgplanning. Men stelde er ook de gloednieuwe gids rond overlijden voor die specifiek voor Koekelare werd ontwikkeld.

In de meerjarenplanning van het Sociaal Huis was er voorzien dat er in 2017 een gids omtrent het levenseinde specifiek voor onze gemeente zou worden ontwikkeld. Geen eenvoudig thema en dus geen simpele klus. Er werd beslist een kleine werkgroep samen te stellen bestaande uit: Stijn Ramboer (OCMW voorzitter) , Jessy Salenbien (schepen van senioren), Ann Van der Veken (OCMW secretaris), Christine Deopere (administratief medewerker Sociaal Huis), Hilda Jonckheere (voorzitter SAR), Norman Deblauwe (ambtenaar burgerlijke stand). Na talloze samenkomsten kwam men tot een zeer volledige en actuele gids die alle vragen en thema’s rond het overlijden bundelt.

Of men het nu wil of niet, vroeg of laat worden we allen geconfronteerd met persoonlijk verlies. Bovenop het verdriet dat men ongetwijfeld ervaart bij een overlijden, wordt men vaak met heel wat vragen en praktische problemen overstelpt. Men kan dan ook terecht het gevoel krijgen dat dit alles wat teveel wordt.

Met deze gids omtrent overlijden wil men de burger helpen om beter voorbereid en makkelijker door een aantal administratieve moeilijkheden en kwesties te geraken.  De gids kreeg als zeer passende titel ‘Zoals ik het wil - gids voor een waardig levenseinde’. Er werden ook diverse nuttige formulieren toegevoegd aan de gids die de burger meteen kan gebruiken zoals de beslissingen rond het levenseinde of het aanvragen van bepaalde tegemoetkomingen.

De gids werd gedrukt in een oplage van 250 exemplaren en zal voor de burger die dat wenst beschikbaar zijn aan het onthaal van het gemeentehuis en Sociaal Huis. Dit gids zal ook digitaal ter beschikking worden gesteld op de website. Er zullen eveneens een aantal exemplaren beschikbaar worden gesteld aan de lokale begrafenisondernemers.

Naast de voorstelling van de gids, werden de Koekelaarse inwoners geïnformeerd in verband met de vele veranderingen en beslissingen rond het levenseinde en zorgplanning. Zorgplanning is ‘hot’ momenteel en dat is geen verrassing. Onze medische zorg wordt steeds beter en we leven steeds langer, zo worden de beslissingen, de rechten en plichten rond dit thema door deze evolutie enkel belangrijker.

Twee deskundigen gaven de honderdtal aanwezigen informatie over deze onderwerpen. Dr. Alexander Moeyaert, die de opleiding tot LEIF-arts1 volgde, gaf over LEIF en voorafgaande zorgplanning en wilsverklaringen uitleg.
Notaris Eveline De Vlieger kwam spreken over successie, erfbelasting en de zorgvolmacht.

Na een zeer boeiende avond konden alle deelnemers de gloednieuwe gids in ontvangst nemen en konden worden nagepraat bij een glaasje.