Op woensdag 14 maart 2018 bezocht een delegatie van schenkers en prominenten uit Leuven en Neuss (waaronder burgemeesters Louis Tobback en Reiner Breuer) de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in het Nederlandse Asten. De stad Leuven organiseerde dit bezoek uit erkentelijkheid voor de vele partners en schenkers dankzij wie het nieuwe vredesinstrument tegen 11 november 2018 ook effectief zal gerealiseerd kunnen worden.

“Het was een mooi en bijzonder moment. Niet alleen omdat het een unieke gelegenheid was om de gieting van een klok live mee te maken. Het gieten van deze eerste Leuvense klok was ook een symbolisch moment binnen het wordingsproces van de Leuvense Vredesbeiaard. Bovendien konden de aanwezige schenkers alvast ook de vormen en opschriften van hun eigen klok in de gieterij vinden,” aldus schepen van cultuur, Denise Vandevoort.

Een tweede en derde publieke gieting zijn gepland voor 23 en 29 maart 2018. Ook dan zullen groepen schenkers meegaan om het gietproces van dichtbij te beleven.

Een beeldverslag (foto’s © Andreas Dill en filmpje © Sander Tas) van dit eerste bezoek vind je op www.erfgoedcelleuven.be en via de social media van Erfgoedcel Leuven.

Verdere maakproces
Geïnteresseerd om de maandelijkse nieuwsbrief over het boeiende wordingsproces van de vredesbeiaard te ontvangen? Laat het weten via projectcoördinator Luc Rombouts (luc.rombouts@telenet.be).  Of volg de social media van Erfgoedcel Leuven (www.facebook.com/Erfgoedcel Leuven; www.twitter.com/ErfgoedLeuven)

De Vredesbeiaard met zijn 40 klokken wordt een unieke replica van de 18de-eeuwse abdijbeiaard van Park. Het vredesinstrument zal worden ingehuldigd op 11 november 2018 tijdens de herdenking van 100 jaar wapenstilstand.