Vorige week, dinsdag 24 januari 2017, vond er in Tielrode een informatievergadering plaats naar aanleiding van het openbaar onderzoek bij de realisatie van een nieuwe Matexi-verkaveling op de Roomakkersite tussen de Kerkstraat, de Burg. A. Heymanstraat en de Hogenakkerstraat. De verkaveling voor meer dan 100 alleenstaande woningen ligt ten zuiden en ten westen van het provinciaal domein Roomakker.

Een bomvolle zaal vernam de details van de wooninvulling van de nieuwe verkaveling op de Wase questa. De realisatie is het resultaat van een beslissing van zowat alle fracties op onze gemeenteraad om deze woonzone prioritair aan te snijden. Het kan in het kader van een recent RUP Tielrode. Enkel onze sp.a-Groen-fractie heeft zich hiertegen in commissies en gemeenteraden verzet. Wij hadden fundamentele vragen inzake woonnoden, verkeersafwikkeling en waterhuishouding en suggereerden ook om waardevolle open ruimten, zoals die in Tielrode, niet altijd te zien als ‘mogelijks te verkavelen’. Er komen in Tielrode dus op middellange termijn zo’n dikke 600 woningen bij, te beginnen met de Roomakker.

Vorige gemeenteraad heeft onze fractie ook een aantal belangrijke vragen gesteld naar aanleiding van het realiseren van nog zo’n 80 meersgezinswoningen als onderdeel van het in openbaar onderzoek zijnde RUP Steenbakkerij in Steendorp, aan de andere kant van het buitengebied in onze gemeente. In Steendorp was er vorig jaar ook op de grens met Kruibeke de gecontesteerde vergunning voor een paar woonblokken in de Hemelrijkstraat op een paardenweide. Kwestie van tot op buitengrenzen van onze gemeente onze ruimtelijke onkunde uit te schreeuwen.

Eveneens pas sinds kor in openbaar onderzoek: twee verkavelingen in Temse langsheen de Smesstraat, aan de akkers in de buurt van de watertoren. Goed voor in totaal 23 loten, maar op termijn kunnen er daar ook een paar honderd woningen gezet worden. Nochtans ging het hier over een zone die door de provincie ‘meegenomen’ werd in het kleinstedelijk gebied Temse om de ruimtelijke wanorde op het Waesmeer te regulariseren.

Een zaak waar iedereen op de gemeenteraad destijds bij de bespreking van het daarvoor benodigde provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) achter stond was duidelijk: de wijk die prioritair diende ontwikkeld was de Stripverhalenwijk aan de Doornstraat. De Smesstraatontwikkeling op de akkers tussen Waesmeer en Rozenwijk was niet prioritair. Dat was dan vooral omwille van de zeer problematische verkeersafwikkeling. Als daar dan iets zou komen, dan mocht daar niet ontsloten worden via de Smesstraat (cfr. de problematische aantakkingen richting N16 aan Shell en beneden aan Cauwerburg) maar kon dat enkel via Hoogkamerstraat. Maar ook daar stropt het en kunnen de bewoners het vele woon-werkverkeer écht niet meer bolwerken. Wat ligt er nu voor: verkavelingsaanvragen voor woningen die al ontsloten kunnen worden via … de Smesstraat. Precies wat we expliciet negatief adviseerden naar aanleiding van het PRUP. Benieuwd hoe het college gaat oordelen over het aansnijden van dit nieuw (en door de gemeente niet gewenst) woongebied.

Wie in Temse als projectontwikkelaar of verkavelaar iets vraagt, die krijgt. Dat is duidelijk. Elders rijpen de geesten: Vlaanderen wil een betonstop tegen 2040 en de provincie focust sinds kort in haar ruimtelijke visie ook op dorps- en stadskernversterking. Verkavelen ‘tot in het hol van Pluto’ is peperduur, vooral omwille van het aanleggen van nutsvoorzieningen, rioleringen, (aanleggen en onderhouden van) wegen en het voorzien van openbaar vervoer.

Op maandag 30 januari 2016 zal gemeenteraadslid Bert Bauwelinck ter discussie brengen op de gemeenteraad.