De gemeenteraad besliste over de principiële vaststelling van de straatnaamwijzigingen in de Tondelierwijk. De eerste Gentse socialistische burgemeester Gilbert Temmerman krijgt er maar liefst een drievoudige naamgeving: het Gilbert Temmermanplein, het Gilbert Temmermanpad en de Gilbert Temmermandoorgang. De organisatie van het hiertoe noodzakelijke openbaar onderzoek wordt nu opgestart om daarna tot een definitieve beslissing te kunnen komen. 

sp.a fractieleider Anne Schiettekatte toonde zich tevreden en vereerd met het voorliggend dossier. Zij herinnerde in een korte tussenkomst aan de uitzonderlijke verdiensten van kameraad Gilbert:

“Gilbert Temmerman zetelde in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, was lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en lid van de Vlaamse Raad. Hij werd in 1992 benoemd tot minister van staat. Maar bovenal was hij sinds 1958 achtereenvolgens gemeenteraadslid en schepen. Van 1989 tot 1994 drukte hij als burgemeester zijn stempel op onze stad. Hij realiseerde veel op het vlak van leefmilieu en cultuur (o.a. voor de Minardschouwburg, de KNS, de Opera en de Bijloke concertzaal).Toen reeds voerde hij een actieve strijd tegen racisme en discriminatie met o.a. de organisatie van cursussen Nederlands. Hij hervormde toen, als verdediger van de openbare bedrijven, de elektriciteits-, gas- en waterdiensten tot een echt gemeenschapsbedrijf, iets waar we vandaag alleen nog maar kunnen van dromen en realiseerde de gasverwarming. Hier kan vandaag een link gelegd worden naar het warmtenet in de nieuwe Tondelierwijk. Bij het definitieve afscheid in 2012 stelde onze huidige burgemeester Termont: “De hele stedenbouwkundige vernieuwing van onze stad is gestart onder de leiding van burgemeester Temmerman en toen werden de eerste anti-parkeerpaaltjes geplaatst in Gent. Door echte Gentenaars worden ze vandaag nog altijd ‘Gilberkes’ genoemd”. Burgemeester Temmerman kwam op voor de zwakkeren in onze stad en hield er zelf een bijzonder sobere levensstijl op na. 

Hij was een doorzetter en harde werker, een gewetenvolle burgemeester met veel dossierkennis. Hij was een overtuigd pacifist en geloofde bovenal in mensen en socialisme.

Collega’s ik ben ervan overtuigd dat we over de partijgrenzen heen onze gewetensvolle burgemeester Gilbert Temmerman dankbaar zijn en dankbaar blijven. Het is dan ook passend dat we vanavond samen beslissen tot dit meer dan verantwoord eerbetoon, zo besloot Anne Schiettekatte.