Ik ben voorstander van een modern bestuur dat een actieve communicatie met de inwoners voert op verschillende manieren zowel online als offline. Op die manier kunnen we inwoners meer betrekken bij wat reilt en zeilt in onze stad. We betrekken adviesraden actiever bij het beleid en sporen het stadsbestuur aan om verantwoording af te leggen over beslissingen om in alle openheid te kunnen besturen.