Voorzitter Michel Vincke: “Voor de sp.a is betaalbaar wonen cruciaal. Vlaanderen vraagt Gistel om 76 bijkomende sociale huurwoningen en 38 sociale koopwoningen te realiseren. We zitten op schema.”
De vergrijzing van onze bevolking en de toename van het aantal alleenstaanden en kleine gezinnen vormt een andere uitdaging. Het woningaanbod moet daarop inspelen. Senioren die gaandeweg meer nood hebben aan ondersteuning kunnen langer in hun vertrouwde omgeving blijven als we zorgwonen en meegroeiwoningen stimuleren.”  
Duurzaamheid loopt als een rode draad door het plan. Een woning moet voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Een eigenaar kan zijn woning door de gemeente gratis laten controleren via het conformiteitsattest. De verhuurder is op die manier zeker dat hij een conforme woning verhuurt en de huurder weet dat hij een veilige woning huurt. Gistel zal het attest via alle mogelijke infokanalen promoten. 
 We moeten tevens het gebruik van ecologische materialen stimuleren. Er is een gemeentelijke toelage van 25€ voor wie gebruik maakt van het planadvies van BAS vzw. Gistel wil de inwoners blijven sensibiliseren rond energie door jaarlijkse infocampagnes
Sp.a wil geen verdere druk op de schaarse open ruimte Beschikbare grond moet zo optimaal mogelijk benut worden door in te zetten op kernversterking waarbij er meer wooneenheden gecreëerd worden. Dat kan door kwalitatieve kavelopsplitsing en inbreidingsprojecten.”
Sp.a is gekant tegen leegstand en verwaarlozing. Gistel stelde reglementen op m.b.t leegstand, tweede verblijven en onbebouwde percelen. Aan die reglementen zijn heffingen verbonden. De effectiviteit van die reglementen moet we regelmatig evalueren. We zijn ook voorstander van een gemeentelijk reglement rond verwaarlozing.
De burger verdient een kwalitatieve dienstverlening, besluit Michel. “Het woonloket van Woonpunt is de plaats bij uitstek waar inwoners met al hun vragen rond wonen terecht kunnen: premies, inschrijven voor een sociale woning, etc. We willen Woonpunt nog meer promoten.”