"Glabbeek staat met 7/10 op  de 2de plaats in Vlaams Brabant voor de kosten verbonden aan een nieuw rijbewijs, e-ID, kids-ID en reispas. Onze Schepen van Bevolking houdt al 3 jaar vast aan deze prijssetting. Wij verhogen enkel deze taksen als we moeten van de Hogere Overheid"; zegt Johnny Reweghs (voorzitter sp.a Glabbeek).
 
Schepen van Bevolking Natasja Ons (sp.a) : "Het afleveren van deze basisdocumenten is één van de kerntaken van de gemeente. Bijgevolg willen we hiervoor geen extra kosten aanrekenen."
 
Onze sp.a fractie vindt dat deze verplichte documenten over gans het land evenveel moeten kosten. #EERLIJKERISBETER
Het is niet normaal dat in de ene gemeente deze documenten zo goed als gratis zijn en in een andere gemeente peperduur. "Wij sp.a Glabbeek pleiten ervoor dat er uniforme prijzen zouden gehanteerd worden voor gans België"; besluit voorzitter sp.a Glabbeek Johnny Reweghs.