BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europe zelfs, zegt Bruno Tobback Vlaams parlementslid (sp.a).
 
Johnny Reweghs OCMW-Voorzitter (sp.a) in onze gemeente Glabbeek gaan we de volgende jaren alles inzetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Als gemeente kunnen moeten we het voorbeeld geven en onze gebouwen zodanig aanpassen dat we tegen 2040 klimaatneutraal worden. Glabbeek heeft al een inspanningen geleverd, de Buitenschoolse opvang is het dak volledig vernieuw en geïsoleerd, de nieuwe lagere school is volledig aangepast aan de hedendaagse E-peil norm zelfs dit gebouw heeft beter E-peil dan vandaag verplicht is. De volgende stappen zijn het gemeentehuis en het OCMW Gebouw. Het dak van het OCMW gebouw wordt volledig gerenoveerd. De asbest houdende leien worden verwijderd en er komt een nieuwe dakisolatie en dakbedekking.
 
Bruno Tobback Vlaams Parlementslid (sp.a) : Tegen 2021 moeten de kantoor en schoolgebouwen minstens aan de E40-norm voldoen. Gemeente Glabbeek is een mooi voorbeeld  van een kleine landelijke gemeente die met beperkte middelen toch investeert om vooruit te gaan en zo klimaatneutraal mogelijk te zijn. Energie besparen spaart bovendien niet alleen het milieu maar ook de belastingbetaler.